KOSTRA nøkkeltall

Stord - 1221 (Hordaland)

Barnevern

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Stord Kostragruppe 07 Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Hordaland Hordaland Hordaland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 5 262 5 542 6 293 7 529 8 144 6 056 6 286 6 871 7 514 7 042 6 056 6 286 6 871 7 514 7 042 6 291 6 770 7 368 8 077 9 426 6 415 6 854 7 978 8 318 8 387 6 451 6 879 7 972 8 384 8 367 6 291 6 706 7 649 8 179 8 474 6 291 6 706 7 649 8 179 8 474 6 291 6 706 7 649 8 179 8 474
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 3,9 4,0 5,0 4,7 4,0 4,6 5,0 4,9 4,8 4,4 4,6 5,0 4,9 4,8 4,4 4,6 4,8 5,0 4,7 5,2 4,3 4,6 4,6 4,5 4,6 4,3 4,6 4,7 4,5 4,6 3,7 3,9 4,2 4,1 4,1 3,7 3,9 4,2 4,1 4,1 3,7 3,9 4,2 4,1 4,1
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 3,9 3,7 4,6 4,5 3,8 4,9 5,1 5,2 5,1 4,7 4,9 5,1 5,2 5,1 4,7 4,8 5,0 5,0 4,9 5,1 4,4 4,7 4,9 4,8 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 4,8 4,0 4,1 4,3 4,4 4,3 4,0 4,1 4,3 4,4 4,3 4,0 4,1 4,3 4,4 4,3
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 3,0 3,3 3,2 4,1 4,1 3,9 4,0 4,0 3,9 3,7 3,9 4,0 4,0 3,9 3,7 3,8 4,1 4,3 4,3 4,3 3,7 3,8 3,9 3,9 3,8 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 3,2 3,3 3,3 3,5 3,5 3,2 3,3 3,3 3,5 3,5 3,2 3,3 3,3 3,5 3,5
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 35 843 32 619 30 289 33 242 34 775 36 692 39 524 41 690 47 001 48 625 36 692 39 524 41 690 47 001 48 625 39 882 40 852 41 231 45 289 51 391 43 172 44 795 46 496 49 927 54 645 44 612 46 002 47 588 51 176 55 987 44 226 46 243 47 371 50 384 55 938 44 226 46 243 47 371 50 384 55 938 44 226 46 243 47 371 50 384 55 938
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 28 361 22 811 36 276 33 824 40 363 31 025 29 624 31 830 32 704 31 659 31 025 29 624 31 830 32 704 31 659 33 289 31 547 31 246 32 660 41 752 33 347 34 874 37 963 39 258 41 869 33 639 34 898 37 956 39 325 42 162 40 099 39 329 43 447 41 502 49 052 40 099 39 329 43 447 41 502 49 052 40 099 39 329 43 447 41 502 49 052
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 390 627 409 197 416 243 452 069 517 000 389 699 390 348 398 760 423 993 419 619 389 699 390 348 398 760 423 993 419 619 374 908 383 632 386 613 411 444 406 857 376 779 392 767 429 998 443 890 442 333 373 089 390 110 427 473 441 638 439 020 387 882 394 007 440 419 470 067 486 291 387 882 394 007 440 419 470 067 486 291 387 882 394 007 440 419 470 067 486 291
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 22,4 20,5 21,8 22,7 20,3 22,0 21,7 21,5 21,0 20,3 22,0 21,7 21,5 21,0 20,3 22,4 22,2 21,8 21,7 19,5 20,0 19,9 19,9 18,9 19,2 19,7 19,8 19,6 18,7 18,8 17,7 17,5 17,9 17,4 17,0 17,7 17,5 17,9 17,4 17,0 17,7 17,5 17,9 17,4 17,0
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 74 82 73 92 95 84 88 90 89 90 84 88 90 89 90 85 85 91 91 93 82 85 86 87 88 83 86 87 88 89 82 87 87 86 88 82 87 87 86 88 82 87 87 86 88

Kontakt