KOSTRA nøkkeltall

Stor-Elvdal - 0430 (Hedmark)

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Stor-Elvdal Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Hedmark Hedmark
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 7,5 7,8 6,7 7,5 7,5 8,5 8,8 8,8 8,8 8,9 8,7 8,9 8,9 9,0 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 9,0 8,5 9,0 9,0 9,1 8,9 8,5 9,0 9,0 9,1 8,9
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 318 457 610 453 594 192 220 248 253 261 242 258 271 278 299 246 259 279 288 313 315 403 376 424 400 315 403 376 424 400
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 7,42 7,17 7,66 7,57 7,70 6,57 6,47 6,74 6,92 6,75 5,08 5,12 5,17 5,12 4,94 4,89 4,94 4,95 4,94 4,78 5,31 5,31 5,29 5,17 5,48 5,31 5,31 5,29 5,17 5,48
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 31 52 35 38 39 86 91 84 93 83 86 94 100 99 101 93 101 109 109 112 77 74 69 75 67 77 74 69 75 67
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 467 504 507 523 527 462 488 483 511 555 482 515 517 562 602 481 525 540 581 613 511 550 569 620 597 511 550 569 620 597
Herav utgifter til renhold (kr) kr 167 179 163 167 157 137 154 160 160 178 144 152 157 161 173 143 150 156 159 170 167 179 178 181 176 167 179 178 181 176
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 118 113 115 135 139 111 123 119 129 131 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 114 127 135 156 147 114 127 135 156 147
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt