KOSTRA nøkkeltall

Stjørdal - 5035 (Trøndelag - Trööndelage)

Regnskap

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Stjørdal Kostragruppe 09 Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Trøndelag Trööndelage Trøndelag Trööndelage
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent . . 3,1 5,1 5,8 . . . . 1,8 4,3 4,0 1,9 1,6 3,7 4,1 3,7 2,2 1,5 2,5 4,0 3,8 2,6 1,9 2,7 . . 2,6 1,9 3,6 . . 2,6 1,9 3,6
Årets merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent . . 1,6 2,0 0,0 . . . . 0,0 2,2 1,9 1,0 1,0 0,0 2,1 1,8 1,2 1,1 0,0 2,0 1,9 1,3 1,2 0,0 . . 1,6 0,9 0,0 . . 1,6 0,9 0,0
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent . . 18,4 17,2 16,2 . . . . 21,8 20,9 21,9 21,1 20,2 -4,2 20,9 21,8 21,7 20,6 22,5 17,8 18,3 17,9 17,0 18,7 . . 29,7 30,7 30,7 . . 29,7 30,7 30,7
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent . . 55,3 63,0 62,0 . . . . 59,3 40,2 40,6 43,1 49,8 19,9 40,1 40,1 42,2 48,3 51,2 37,7 36,5 39,1 44,4 46,8 . . 43,3 51,8 53,5 . . 43,3 51,8 53,5
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent . . 126,2 127,2 116,0 . . . . 132,8 105,5 105,3 109,3 115,3 83,0 101,3 101,9 105,6 111,0 117,3 98,9 98,6 101,8 106,7 112,4 . . 113,9 123,1 126,4 . . 113,9 123,1 126,4
Frie inntekter per innbygger (kr) kr . . 39 063 41 328 42 283 . . . . 57 165 50 180 51 683 53 187 55 209 70 761 52 158 53 619 55 124 57 318 59 398 53 174 54 801 56 328 58 503 60 867 . . 53 193 55 406 57 320 . . 53 193 55 406 57 320
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent . . 7,9 9,8 11,0 . . . . 10,3 11,8 13,0 13,2 12,8 10,0 10,7 11,7 12,3 12,4 11,8 10,4 11,4 12,2 12,1 11,6 . . 10,6 11,3 12,2 . . 10,6 11,3 12,2
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent . . 11,8 20,1 17,0 . . . . 16,8 14,6 14,6 16,0 16,9 17,8 14,7 14,5 15,2 16,3 15,7 14,9 14,6 15,3 16,7 16,0 . . 17,3 20,1 18,7 . . 17,3 20,1 18,7
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent . . 29,7 47,3 62,4 . . . . 30,9 31,2 32,4 34,6 32,4 57,4 32,6 34,9 36,0 33,8 34,9 39,1 40,1 44,9 41,5 38,5 . . 35,2 35,0 35,4 . . 35,2 35,0 35,4

Kontakt