KOSTRA nøkkeltall

Steinkjer - 5004 (Trøndelag)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Steinkjer Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Trøndelag Trööndelage
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall . . . 3 573 543 492 444 1 870 1 741 1 682 1 607 1 924 1 800 1 731 1 644 . . . 191
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent . . . .. 28 20 20 29 24 19 19 26 24 19 19 26 . . . 20
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall . . . 318 27 488 26 402 25 511 24 947 88 326 80 866 78 670 74 668 93 745 86 591 84 955 80 561 . . . 7 644
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall . . . 98 .. 13 525 11 779 11 868 .. 43 837 39 200 33 292 .. 46 642 42 169 36 334 . . . 3 147
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager . . . 20 .. 17 18 23 .. 16 16 20 .. 16 16 20 . . . 15
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager . . . 24 .. 40 45 44 .. 36 32 37 .. 36 33 38 . . . 38
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent . . . 5 18 17 21 19 18 18 18 18 18 17 18 18 . . . 13
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall . . . .. .. 679 614 730 .. 1 594 1 785 1 992 .. 1 965 1 785 2 367 . . . 542
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall . . . 2 240 191 326 234 1 090 1 177 1 307 1 224 1 092 1 181 1 308 1 224 . . . 166
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent . . . 100 .. 93 72 92 .. 90 89 97 .. 90 89 97 . . . 100
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent . . . 50 .. 44 45 48 .. 47 46 49 .. 47 46 49 . . . 50
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent . . . 100 95 95 96 92 84 86 86 81 84 86 86 81 . . . 82
Netto endring i antall boliger (antall) antall . . . .. 43 475 11 353 0 .. 59 758 23 645 0 .. 62 408 23 930 0 .. . . . ..

Kontakt