KOSTRA nøkkeltall

Steinkjer - 5004 (Trøndelag)

Kommunal vannforsyning

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunal vannforsyning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Steinkjer Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Trøndelag Trööndelage Trøndelag Trööndelage
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Selvkostgrad (prosent) prosent . . . 94 100 0 0 0 0 102 97 97 98 98 91 97 97 98 98 91 . . . .. 88 . . . .. 88
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) kr . . . 2 374 2 374 2 315 2 378 2 482 2 608 2 608 3 349 3 413 3 566 3 739 3 739 3 345 3 409 3 562 3 735 3 735 . . . 3 824 3 739 . . . 3 824 3 739
Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent . . . 0,38 0,79 .. .. .. .. .. 0,66 0,69 0,66 0,66 0,67 0,67 0,70 0,67 0,67 0,68 . . . 0,60 0,59 . . . 0,60 0,59
E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent) prosent . . . 100,0 97,2 .. .. .. .. .. 98,0 99,0 98,7 98,7 99,4 98,3 99,2 98,9 98,9 99,5 . . . 99,5 99,3 . . . 99,5 99,3
Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje (prosent) prosent . . . 24,9 24,9 .. .. .. .. .. 29,8 30,4 29,4 29,4 29,9 30,1 30,9 30,3 29,7 30,7 . . . 24,0 24,1 . . . 24,0 24,1

Kontakt