KOSTRA nøkkeltall

Steigen - 1848 (Nordland)

Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Steigen Kostragruppe 03 Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland Nordland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 3,0 2,8 2,6 2,2 1,7 4,4 4,2 4,2 4,2 4,4 2,8 2,9 3,0 3,0 3,3 3,8 3,7 3,7 3,7 3,3 3,8 3,9 3,9 3,9 4,1 3,8 3,9 4,0 4,0 4,2 3,8 3,7 3,7 3,7 3,8 3,8 3,7 3,7 3,7 3,8 3,8 3,7 3,7 3,7 3,8
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,7 0,7 0,7 0,6 0,0 1,2 1,2 1,2 1,3 1,4 0,6 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 0,8 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 1,3 1,2 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1,0 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) (1000 kr) 1000 kr 1 739 1 547 1 505 1 168 1 305 170 063 165 058 173 749 174 935 179 193 54 342 55 351 57 895 59 347 73 503 116 555 116 543 117 999 118 541 128 732 4 223 843 4 399 063 4 743 091 5 018 295 5 493 281 4 865 165 5 115 506 5 500 394 5 917 151 6 466 130 270 361 287 846 299 713 310 912 337 465 270 361 287 846 299 713 310 912 337 465 270 361 287 846 299 713 310 912 337 465
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 2 147 2 002 1 901 1 732 1 392 2 849 2 827 2 966 3 116 3 562 2 100 2 268 2 444 2 597 2 846 3 092 3 110 3 271 3 401 3 253 1 998 2 097 2 224 2 354 2 541 2 036 2 148 2 297 2 428 2 620 2 278 2 317 2 421 2 521 2 674 2 278 2 317 2 421 2 521 2 674 2 278 2 317 2 421 2 521 2 674
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 341 2 250 1 806 16 21 1 132 1 144 1 215 1 716 1 723 1 399 1 154 982 1 279 3 662 1 910 2 154 2 457 2 240 2 112 865 954 934 1 053 1 269 918 1 046 1 166 1 239 1 573 1 022 1 016 1 078 830 883 1 022 1 016 1 078 830 883 1 022 1 016 1 078 830 883
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) antall .. 2,2 2,1 1,6 .. 3,4 4,1 3,9 4,6 3,7 3,2 3,2 3,0 3,5 2,9 3,0 3,3 2,8 3,1 3,2 4,5 4,7 4,7 4,8 4,6 4,3 4,6 4,6 4,7 4,0 4,2 4,3 5,2 6,2 5,8 4,2 4,3 5,2 6,2 5,8 4,2 4,3 5,2 6,2 5,8
Besøk per kinoforestilling (antall)1 antall .. .. 94,0 70,5 40,7 29,7 30,8 26,1 26,5 22,9 23,8 25,9 22,3 21,3 21,1 28,8 30,6 26,2 25,7 18,0 31,4 33,1 28,2 29,0 25,5 34,3 35,8 31,1 30,7 27,2 30,3 31,9 27,4 27,4 23,9 30,3 31,9 27,4 27,4 23,9 30,3 31,9 27,4 27,4 23,9
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) prosent 50,9 47,3 47,0 43,0 56,4 24,0 24,7 24,1 23,2 31,4 25,2 26,0 27,2 25,5 28,8 29,9 29,2 28,6 29,6 39,9 14,3 14,2 13,8 13,8 19,5 13,9 13,7 13,3 13,2 18,9 14,7 14,2 13,5 13,3 19,3 14,7 14,2 13,5 13,3 19,3 14,7 14,2 13,5 13,3 19,3
Omløpshastighet for bøker (antall) antall 0,4 0,3 0,2 0,2 .. 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 1,0 0,7 0,7 0,7 0,8 1,0 0,7 0,8 0,8 0,8 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4
Brutto driftsutgifter til folkebibliotek (1000 kr) 1000 kr 835 809 860 599 673 58 987 57 151 57 856 58 973 52 869 22 439 24 754 23 732 23 949 25 460 44 647 44 633 44 463 44 929 49 235 1 366 243 1 415 105 1 438 518 1 506 447 1 564 755 1 535 529 1 605 097 1 637 569 1 731 479 1 809 288 67 624 75 659 75 155 80 037 80 867 67 624 75 659 75 155 80 037 80 867 67 624 75 659 75 155 80 037 80 867
1Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. Det vises ikke besøk og forestillinger separat for norske filmer for Bygdekinoen. I disse kommunene er visningsted satt lik en kinosal.

Kontakt