KOSTRA nøkkeltall

Steigen - 1848 (Nordland)

Brann og ulykkesvern

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Steigen Kostragruppe 03 Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Nordland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 1 305 1 451 1 554 1 674 1 460 1 605 1 660 1 834 1 621 1 922 1 881 2 141 1 769 2 002 2 061 2 335 1 042 1 119 1 153 1 241 1 002 1 069 1 106 1 180 1 220 1 346 1 429 1 553
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 1 315 1 461 1 554 1 489 1 162 1 281 1 334 1 459 1 340 1 609 1 544 1 747 1 478 1 696 1 690 1 883 831 897 929 993 804 861 897 950 995 1 107 1 149 1 267
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr -10 -10 0 185 298 325 326 374 281 313 337 394 291 305 372 451 211 222 224 248 198 207 209 230 225 239 280 287
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 816 925 998 1 124 1 074 1 192 1 195 1 315 1 222 1 497 1 426 1 614 1 349 1 515 1 545 1 775 762 807 822 889 740 778 794 849 890 987 1 022 1 130
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr -222 -225 -232 -32 69 80 55 70 58 66 57 87 35 21 62 96 60 60 57 71 60 59 56 69 63 67 94 84
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 039 1 150 1 231 1 156 1 005 1 113 1 141 1 244 1 164 1 431 1 370 1 527 1 314 1 494 1 483 1 679 702 747 765 818 680 718 738 780 828 921 928 1 046
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,75 0,72 0,74 0,75 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,70 0,69 0,70 0,70 0,74 0,66 0,66 0,75
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,25 0,22 0,22 0,24 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,29 0,29 0,26 0,30
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,50 0,50 0,52 0,51 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,46 0,46 0,47 0,45 0,37 0,40 0,45
Antall bygningsbranner (antall) antall 0 0 1 3 67 125 116 106 20 37 48 55 60 85 79 70 2 382 2 567 2 711 2 939 2 656 3 009 3 079 3 318 51 111 173 197
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 16 3 6 7 579 469 417 378 348 321 281 244 486 441 428 335 15 160 11 091 9 745 9 041 15 710 11 641 11 145 9 312 870 803 659 549

Kontakt