KOSTRA nøkkeltall

Steigen - 1848 (Nordland)

Barnehager

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnehager

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Steigen Kostragruppe 03 Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Nordland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent 84,6 90,5 85,1 89,1 78,0 79,0 81,4 82,2 76,9 79,1 78,2 78,9 77,7 77,7 75,8 77,2 81,4 82,6 83,0 83,9 80,6 82,0 82,5 83,4 84,8 84,5 86,0 86,9
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent 92,2 97,1 94,5 96,7 89,8 89,8 90,6 91,4 88,9 89,1 89,3 89,8 89,2 88,9 88,4 88,8 91,0 91,5 91,8 92,1 90,4 91,0 91,3 91,7 92,5 92,4 93,3 93,4
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent 96,8 101,6 101,6 101,4 97,2 96,9 96,8 97,2 95,9 95,1 96,2 96,4 96,1 95,7 96,0 95,8 97,0 97,2 97,3 97,3 96,6 96,8 97,0 97,1 97,3 97,4 97,8 97,4
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 72,3 72,1 72,2 71,8 93,0 94,1 94,6 94,8 94,4 94,3 94,6 94,7 49,6 49,3 49,1 49,0 50,7 50,3 50,1 49,9 52,0 51,4 51,0 50,9
Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning, alle barnehager (antall)1 antall 4,7 5,3 4,7 4,9 5,4 5,5 5,5 5,3 5,3 5,3 5,2 5,1 5,4 5,3 5,2 5,0 6,1 6,1 6,1 5,9 6,1 6,1 6,1 5,9 5,8 5,9 5,8 5,7
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)3 prosent .. 39,7 39,4 22,8 .. 37,3 37,4 38,0 .. 34,2 36,9 39,1 .. 32,8 32,1 32,4 .. 38,3 38,9 40,8 .. 37,5 38,2 39,8 .. 36,6 36,6 37,8
Andel barn, eksklusive minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser, i forhold til alle barn i kommunale barnehager (prosent) prosent 7,4 4,0 1,0 0,9 4,2 3,9 2,8 2,9 4,6 4,2 3,3 3,1 3,7 3,8 2,9 3,1 4,5 4,5 3,6 3,7 4,4 4,6 3,6 3,7 4,7 4,4 3,5 3,6
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)2 kr 60,0 58,0 65,0 66,0 62,0 64,0 65,0 70,0 65,0 68,0 70,0 76,0 61,0 65,0 68,0 75,0 59,0 62,0 64,0 69,0 60,0 63,0 65,0 70,0 56,0 60,0 62,0 67,0
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent 45,5 120,0 94,7 91,3 79,5 79,6 83,0 83,3 76,7 81,4 89,2 90,2 85,3 84,4 85,2 81,3 77,3 78,5 80,0 81,9 77,6 79,3 80,3 82,8 81,6 82,0 85,6 86,8
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 6,5 7,4 8,0 10,8 11,0 11,1 10,9 11,2 8,4 8,6 8,7 8,8 7,5 7,6 7,6 7,8 14,7 14,6 14,4 14,3 14,8 14,7 14,5 14,4 11,7 11,7 11,4 11,6
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr 117 108 128 240 135 536 178 733 137 857 142 739 148 655 159 818 133 659 147 808 156 975 171 197 134 803 143 377 150 464 166 672 130 611 137 613 143 919 153 541 131 862 138 807 145 125 154 320 129 369 136 781 144 052 152 582
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)4 kr 56,0 55,0 60,0 61,0 53,0 54,0 55,0 60,0 57,0 59,0 61,0 66,0 53,0 56,0 58,0 64,0 48,0 50,0 51,0 55,0 48,0 50,0 52,0 55,0 47,0 50,0 52,0 56,0
1Teller og nevner er endret ved publiseringen i 2020.
2Nevneren er endret ved publisering i 2020.
3Årsverk etter utdanning blir hentet inn fra og med 2016. For 2015 er det ikke data.
4Nevneren er endret ved publisering i 2020.