KOSTRA nøkkeltall

Stavanger - 1103 (Rogaland)

Regnskap

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Stavanger Kostragruppe 12 Kostragruppe 14 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 5,6 5,5 3,7 7,8 4,3 3,6 3,2 2,5 1,6 3,5 5,4 5,2 3,4 4,6 3,3 4,1 3,7 2,2 1,5 2,5 4,0 3,8 2,6 1,9 2,7 5,0 4,9 3,3 4,3 3,7
Årets merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 1,8 1,8 2,2 6,3 -0,1 1,7 1,4 1,3 0,5 0,0 1,6 1,7 1,5 2,5 0,0 2,1 1,8 1,2 1,1 0,0 2,0 1,9 1,3 1,2 0,0 2,1 2,0 1,5 2,9 0,0
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 15,3 18,4 15,8 16,2 15,5 18,6 20,3 21,3 23,6 24,3 19,4 20,4 21,2 22,6 29,1 20,9 21,8 21,7 20,6 22,5 17,8 18,3 17,9 17,0 18,7 20,3 22,3 19,7 19,5 20,5
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 32,5 30,7 34,3 34,8 36,4 50,7 48,5 52,6 70,0 46,5 34,7 31,7 31,7 32,6 26,0 40,1 40,1 42,2 48,3 51,2 37,7 36,5 39,1 44,4 46,8 29,0 29,3 34,4 37,3 38,3
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 104,7 104,9 105,8 102,1 108,7 103,5 105,0 111,5 132,0 114,2 100,1 97,6 98,3 98,5 91,0 101,3 101,9 105,6 111,0 117,3 98,9 98,6 101,8 106,7 112,4 97,3 99,5 101,4 103,3 107,6
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 52 006 52 827 54 264 56 647 58 944 56 262 58 083 59 590 64 398 57 408 49 255 50 325 51 848 53 841 81 426 52 158 53 619 55 124 57 318 59 398 53 174 54 801 56 328 58 503 60 867 51 680 52 775 54 367 56 449 58 394
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 16,0 18,6 18,9 21,3 13,7 8,9 9,4 10,4 10,3 14,6 9,0 11,3 12,4 14,2 16,1 10,7 11,7 12,3 12,4 11,8 10,4 11,4 12,2 12,1 11,6 13,6 15,5 16,1 17,2 14,1
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 15,3 14,9 13,8 8,6 10,3 13,9 13,5 16,5 22,0 15,5 12,4 13,4 12,6 12,6 21,0 14,7 14,5 15,2 16,3 15,7 14,9 14,6 15,3 16,7 16,0 17,0 17,0 16,5 14,6 15,2
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent 53,8 66,3 75,4 41,7 58,1 31,2 36,3 31,3 30,3 42,6 47,3 51,2 58,3 45,9 39,3 32,6 34,9 36,0 33,8 34,9 39,1 40,1 44,9 41,5 38,5 50,2 50,7 53,2 41,1 53,5

Kontakt