KOSTRA nøkkeltall

Stavanger - 1103 (Rogaland)

Regnskap

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Stavanger Kostragruppe 12 Kostragruppe 14 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 5,5 3,7 7,8 4,3 8,0 3,2 2,5 1,6 3,5 5,2 5,2 3,4 4,6 3,3 4,3 3,7 2,2 1,5 2,5 4,2 3,8 2,6 1,9 2,7 4,3 4,9 3,3 4,3 3,7 6,5
Årets merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 1,8 2,2 6,3 -0,1 0,0 1,4 1,3 0,5 0,0 0,0 1,7 1,5 2,5 0,0 -0,2 1,8 1,2 1,1 0,0 0,0 1,9 1,3 1,2 0,0 0,0 2,0 1,5 2,9 0,0 0,0
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 18,4 15,8 16,2 15,5 18,1 20,3 21,3 23,6 23,9 24,5 20,4 21,2 22,6 29,1 29,3 21,8 21,7 20,6 22,4 23,0 18,3 17,9 17,0 18,6 19,1 22,3 19,7 19,5 20,5 21,7
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 30,7 34,3 34,8 36,4 31,4 48,5 52,6 70,0 43,2 40,4 31,7 31,7 32,6 26,0 30,1 40,1 42,2 48,3 50,3 48,6 36,5 39,1 44,4 46,0 44,2 29,3 34,4 37,3 38,3 34,3
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 104,9 105,8 102,1 108,7 105,1 105,0 111,5 132,0 110,7 107,9 97,6 98,3 98,5 91,0 89,8 101,9 105,6 111,0 116,3 114,5 98,6 101,8 106,7 111,6 109,8 99,5 101,4 103,3 107,6 104,1
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 52 827 54 264 56 647 58 944 63 469 58 083 59 590 64 398 57 408 62 334 50 325 51 848 53 841 81 426 86 045 53 619 55 124 57 318 59 398 63 840 54 801 56 328 58 503 60 867 65 717 52 775 54 367 56 449 58 394 62 880
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 18,6 18,9 21,3 13,7 14,2 9,4 10,4 10,3 14,6 16,2 11,3 12,4 14,2 16,1 19,1 11,7 12,3 12,4 11,8 13,7 11,4 12,2 12,1 11,5 13,4 15,5 16,1 17,2 14,1 16,6
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 14,9 13,8 8,6 10,3 12,3 13,5 16,5 22,0 15,5 13,7 13,4 12,6 12,6 21,0 11,5 14,5 15,2 16,3 15,7 13,9 14,6 15,3 16,7 16,0 14,5 17,0 16,5 14,6 15,2 13,4
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent 66,3 75,4 41,7 58,1 71,5 36,3 31,3 30,3 42,6 45,9 51,2 58,3 45,9 39,3 34,2 34,9 36,0 33,8 34,9 37,8 40,1 44,9 41,5 38,4 39,1 50,7 53,2 41,1 53,5 60,7

Kontakt