KOSTRA nøkkeltall

Stavanger - 1103 (Rogaland)

Plan- og byggesaksbehandling

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan- og byggesaksbehandling

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Stavanger Kostragruppe 12 Kostragruppe 14 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Vedtatte detaljreguleringer fremmet som private forslag (antall) antall 10 13 17 10 12 59 59 41 119 97 68 59 54 18 24 1 226 1 145 948 942 815 1 273 1 167 975 963 835 129 88 89 92 68
Detaljreguleringer møtt med innsigelse i alt (antall) antall 2 4 3 5 11 10 10 23 48 62 22 26 24 8 11 287 399 364 385 370 293 403 377 391 380 41 42 30 41 45
Kommunens gjennomsnittlige saksbehandlingstid fra mottatt komplett planforslag til endelig vedtak (dager) dager 119 50 78 .. 244 94 132 108 198 248 245 257 285 143 217 119 119 126 131 138 120 121 128 134 138 176 173 168 139 148
Klager mottatt på kommunens vedtak om detaljreguleringer (antall) antall 47 25 33 14 39 25 19 11 152 109 92 66 72 2 14 615 682 629 838 580 629 710 642 871 599 156 79 111 105 114
Behandlede byggesøknader med 12 ukers frist (antall) antall 383 1 284 520 787 321 1 786 1 060 1 008 8 001 7 071 1 363 3 623 2 280 383 535 39 200 33 292 29 786 31 027 33 235 42 169 36 334 32 788 33 994 36 433 2 752 3 973 3 186 3 308 3 147
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall 383 .. 676 564 .. 1 786 2 350 2 205 6 376 6 545 1 363 1 334 1 207 1 040 1 132 38 990 38 687 38 004 39 834 42 162 41 959 41 538 40 749 42 885 45 216 2 747 2 474 2 815 2 630 2 303
Kommunens gjennomsnittlige saksbehandlingstid for byggesøknader med 12 ukers frist (dager) dager 50 .. 54 64 .. 36 40 39 48 57 51 53 58 39 37 32 37 37 39 42 33 38 37 39 42 37 38 41 43 47
Kommunens gjennomsnittlige saksbehandlingstid for byggesøknader med 3 ukers frist (dager) dager 26 .. 24 22 .. 18 22 18 17 29 20 20 21 14 16 16 20 18 17 19 16 20 18 17 19 17 16 19 18 18
Andel av innvilgede byggesøknader som medførte vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 36,8 28,4 .. 30,2 .. 13,8 17,9 21,6 22,9 22,1 19,8 24,4 .. 15,3 14,7 19,4 20,6 21,1 20,8 20,4 19,1 20,8 20,8 20,3 19,7 23,4 27,8 29,2 30,2 26,6
Klager på resultat av byggesaksbehandlingen, behandlet av kommunen (antall) antall 113 94 81 145 134 101 81 105 1 140 1 202 670 647 592 20 32 3 345 3 099 3 128 3 115 3 642 3 707 3 590 3 724 3 675 4 343 406 365 372 390 381
Tiltak hvor det ble utført ett eller flere tilsyn (antall) antall 351 266 193 135 82 166 186 162 1 452 934 1 158 1 059 413 35 27 7 359 6 303 5 390 4 556 4 245 7 893 6 854 5 889 5 471 5 077 1 523 951 881 667 600

Kontakt