KOSTRA nøkkeltall

Stavanger - 1103 (Rogaland)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Stavanger Kostragruppe 14 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 38 21 25 21 106 62 89 99 1 870 1 741 1 682 1 607 1 924 1 800 1 731 1 644 224 175 180 138
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent 27 33 19 18 36 37 32 26 24 19 19 26 24 19 19 26 38 25 25 29
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 1 599 1 264 1 247 1 284 5 529 5 353 5 889 4 957 88 326 80 866 78 670 74 668 93 745 86 591 84 955 80 561 9 023 7 704 6 905 6 447
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. .. 383 1 284 .. 1 600 1 363 3 623 .. 43 837 39 200 33 292 .. 46 642 42 169 36 334 .. 2 840 2 752 3 973
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. .. 26 .. .. 14 20 20 .. 16 16 20 .. 16 16 20 .. 16 16 16
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. .. 50 .. .. 67 51 53 .. 36 32 37 .. 36 33 38 .. 44 37 38
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent .. .. 34 28 20 5 11 16 18 18 18 18 18 17 18 18 14 19 22 22
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. .. .. .. 598 724 904 .. 1 594 1 785 1 992 .. 1 965 1 785 2 367 .. 171 144 139
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall .. .. .. .. 52 88 8 3 1 090 1 177 1 307 1 224 1 092 1 181 1 308 1 224 129 122 64 98
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. .. .. .. .. 96 94 100 .. 90 89 97 .. 90 89 97 .. 90 79 96
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. .. 50 .. .. 50 50 50 .. 47 46 49 .. 47 46 49 .. 48 43 50
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent 83 89 100 102 94 96 100 101 84 86 86 81 84 86 86 81 86 83 96 74
Netto endring i antall boliger (antall) antall 863 266 .. .. 4 193 617 0 .. 59 758 23 645 0 .. 62 408 23 930 0 .. 3 784 2 136 0 ..

Kontakt