KOSTRA nøkkeltall

Stavanger - 1103 (Rogaland)

Kommunalt avløp

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunalt avløp

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Stavanger Kostragruppe 12 Kostragruppe 14 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Selvkostgrad (prosent) prosent 100 100 100 100 100 97 93 99 99 100 100 100 100 100 94 96 98 97 99 98 96 98 97 99 98 96 98 95 93 98
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (kr) kr 2 177 2 177 2 179 2 506 2 755 3 347 3 411 3 636 3 720 3 590 2 180 2 258 2 367 2 619 5 383 3 762 3 841 3 930 4 144 4 321 3 759 3 837 3 927 4 141 4 317 3 044 3 016 3 055 3 428 3 604
Andel fornyet kommunalt spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent 0,60 0,66 0,86 0,99 0,97 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,57 0,57 0,56 0,57 0,65 0,61 0,62 0,60 0,61 0,69 0,50 0,50 0,55 0,61 0,61
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt (prosent) prosent .. .. .. .. 99,5 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 47,3 50,0 53,9 41,1 47,8 55,5 57,7 60,9 35,1 40,6 15,0 22,4 21,3 24,5 79,8

Kontakt