KOSTRA nøkkeltall

Stavanger - 1103 (Rogaland)

Helse- og omsorgstjenester

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Helse- og omsorgstjenester

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Stavanger Kostragruppe 12 Kostragruppe 14 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr 21 005 21 941 23 360 24 270 23 975 31 201 32 643 34 759 39 684 25 066 21 053 21 761 23 128 24 258 42 461 24 341 25 456 27 245 28 774 29 271 23 751 24 800 26 539 28 026 28 597 21 065 22 096 23 593 24 891 25 431
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) årsverk 247,0 251,4 252,5 252,4 251,1 365,1 378,6 392,6 430,2 266,6 243,4 249,3 251,2 254,6 459,6 292,1 299,9 306,0 313,3 315,4 280,5 287,9 293,3 299,9 302,3 251,1 256,7 265,6 268,4 275,3
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 28,8 28,5 28,4 30,2 27,0 32,4 32,3 33,4 34,8 30,0 30,2 29,6 30,3 30,9 32,5 31,4 31,1 31,9 32,4 32,1 30,3 30,0 30,8 31,3 30,8 28,4 28,4 28,8 29,7 28,7
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent) prosent 77,0 77,2 77,9 78,5 79,6 77,1 77,4 77,9 73,7 77,5 78,6 78,2 78,2 78,7 81,1 77,3 77,6 77,4 77,7 78,0 76,9 77,2 77,1 77,4 77,7 79,0 79,5 79,5 80,1 80,3
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) årsverk 0,62 0,60 0,63 0,61 0,65 0,58 0,59 0,61 0,57 0,62 0,58 0,59 0,60 0,60 0,53 0,54 0,55 0,56 0,58 0,58 0,54 0,55 0,56 0,58 0,58 0,62 0,61 0,63 0,63 0,67
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) prosent 27,8 27,7 26,0 26,1 23,3 36,2 36,4 35,3 38,4 25,8 28,7 28,2 27,6 27,0 34,9 32,9 32,4 31,6 30,3 29,2 32,5 32,0 31,2 30,0 28,9 28,2 28,2 27,5 26,5 24,7
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) prosent 49,3 50,2 51,0 51,8 51,5 46,2 46,3 31,6 45,9 49,1 45,9 45,9 28,9 46,5 40,6 46,5 47,0 47,5 47,9 48,4 46,3 46,8 47,4 47,8 48,3 50,2 51,2 51,4 51,9 52,5
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) prosent 16,4 15,4 15,8 16,2 14,6 8,7 13,2 12,8 11,2 12,3 16,1 15,9 15,4 15,4 13,7 13,0 12,6 12,1 11,9 11,2 13,3 12,9 12,4 12,1 11,4 13,1 12,7 12,7 12,7 11,9
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent) prosent 87,0 88,3 98,8 99,1 98,8 86,5 86,8 86,2 83,6 94,6 86,8 87,9 89,9 91,9 92,8 87,7 89,2 89,7 91,0 91,8 84,2 86,6 87,8 89,3 90,4 90,9 91,8 96,1 96,0 96,1
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) kr 3 182 3 409 3 554 3 485 3 516 3 867 4 049 4 281 4 684 3 790 2 807 2 946 3 155 3 213 4 412 3 295 3 439 3 710 3 842 4 033 3 251 3 381 3 642 3 794 3 987 3 605 3 709 3 911 3 993 4 069
Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent 40,2 36,0 34,3 32,6 25,4 3,0 3,1 3,2 0,0 14,1 27,0 25,5 25,3 25,6 0,2 6,0 5,9 5,4 5,5 5,4 11,2 10,7 10,2 9,6 9,0 13,4 12,8 11,3 10,4 8,4
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) timer 0,64 0,68 0,67 0,42 0,77 0,94 0,54 0,54 0,49 0,57 0,59 0,64 0,58 0,50 0,53 0,56 0,55 0,57 0,56 0,57 0,55 0,55 0,56 0,55 0,56 0,62 0,60 0,62 0,56 0,67
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent) prosent 0,05 0,07 0,06 0,73 0,67 0,00 0,00 0,63 0,60 0,68 0,00 0,00 0,81 0,91 0,78 0,64 0,65 0,67 0,69 0,64 0,66 0,67 0,68 0,70 0,66 0,49 0,58 0,60 0,65 0,60
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 4,3 4,2 4,5 4,8 5,2 5,4 5,1 5,3 6,0 5,3 4,1 4,2 4,5 4,7 6,6 4,7 4,6 4,8 5,0 5,5 4,6 4,5 4,7 4,8 5,4 4,2 4,2 4,4 4,7 5,1
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 9,4 10,5 10,8 10,6 10,8 12,3 12,9 13,0 15,2 10,5 9,1 10,0 10,2 10,2 17,8 10,7 11,1 11,3 11,5 11,8 10,6 11,0 11,2 11,4 11,5 9,8 10,1 10,4 10,3 10,7
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 8,2 8,5 8,7 9,4 9,3 10,5 11,0 11,1 11,9 9,2 8,5 8,8 9,1 9,3 13,0 9,2 9,5 9,6 9,7 9,7 9,1 9,4 9,5 9,5 9,6 7,4 7,6 7,8 8,1 8,0
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk) årsverk 27,3 30,3 33,8 36,2 39,6 43,4 41,3 46,9 55,8 37,9 29,1 32,3 35,9 39,4 53,4 36,6 38,9 42,1 44,1 45,7 36,6 39,0 42,4 44,5 46,3 29,5 31,3 38,0 39,3 41,3
Andel hjemmebesøk av helsesykepleier til nyfødte (prosent) prosent 82,7 77,8 83,6 90,0 54,6 89,1 88,4 81,8 95,0 56,1 91,4 91,1 90,9 95,3 82,8 91,8 90,6 90,6 93,4 72,4 87,7 88,6 88,4 90,0 69,9 87,3 88,6 90,0 93,8 69,7

Kontakt