KOSTRA nøkkeltall

Stavanger - 1103 (Rogaland)

Grunnskole

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Grunnskole

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Stavanger Kostragruppe 12 Kostragruppe 14 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall) antall 17,3 14,9 15,5 18,0 19,9 59,3 61,3 62,8 28,2 27,6 27,4 24,4 24,3 66,8 59,0 38,2 37,3 36,3 36,2 35,3 33,7 32,5 31,5 31,2 30,5 33,4 33,4 31,8 32,2 32,1
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall) antall 101,5 90,9 94,8 100,1 107,1 155,0 160,4 176,0 132,8 134,9 119,0 113,1 120,2 175,5 182,9 135,4 137,6 139,9 143,1 144,2 133,6 136,1 138,8 142,9 144,4 126,6 128,2 124,2 129,0 131,1
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent)1 prosent 7,4 6,9 6,6 5,8 5,9 5,0 4,6 5,1 5,9 5,9 6,9 6,6 6,4 3,3 2,8 5,5 5,2 4,9 4,7 4,7 7,1 6,6 6,4 6,3 6,3 6,0 5,4 5,3 5,0 5,1
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent) prosent 9,7 10,4 10,1 9,3 8,7 9,0 8,8 9,7 7,1 7,1 7,5 7,7 7,2 8,5 9,0 7,9 7,9 7,8 7,8 7,9 7,8 7,9 7,7 7,7 7,8 7,8 8,1 7,9 7,6 7,6
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent) prosent 78,2 78,2 79,1 75,6 77,8 69,1 69,6 71,1 76,0 74,7 76,6 77,8 78,4 68,5 75,5 72,8 73,5 75,0 72,4 72,5 73,4 74,2 75,5 73,2 73,1 74,8 74,9 75,4 72,9 74,5
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent) prosent 76,1 77,0 74,0 74,5 72,2 67,5 66,7 67,4 71,8 71,2 73,2 72,8 72,5 65,1 64,7 69,2 69,6 68,7 68,1 68,7 70,1 70,3 69,3 69,0 69,4 72,7 73,5 71,6 72,6 71,3
Gruppestørrelse 2 (antall) antall 18,8 17,4 17,4 16,6 16,3 14,0 13,9 12,4 16,8 16,6 18,4 17,3 17,0 12,0 11,8 16,5 16,2 15,8 15,7 15,6 16,8 16,5 16,0 15,8 15,6 17,1 16,9 16,2 16,0 15,9
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) antall 42,5 42,5 42,3 43,9 44,4 40,0 40,7 40,8 43,8 43,8 42,3 42,6 42,4 42,9 43,4 41,3 41,7 41,7 42,9 43,0 41,4 41,7 41,9 43,1 43,2 41,5 41,7 41,7 42,8 43,0
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 20,7 21,3 22,4 21,3 22,4 23,4 23,2 22,9 21,7 21,9 21,1 21,4 21,7 21,5 22,3 23,2 23,1 23,0 22,4 23,0 22,5 22,5 22,4 21,9 22,5 23,9 24,2 24,4 23,5 24,4
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr) kr 95 386,2 102 302,9 104 156,1 105 067,8 112 724,1 129 113,1 134 182,6 155 262,8 107 697,5 115 434,7 99 246,8 105 168,7 109 071,2 168 435,5 183 736,3 107 654,6 112 567,8 117 307,7 117 307,2 126 051,8 108 033,8 113 013,9 118 056,0 118 837,9 128 272,3 100 743,7 105 810,6 108 492,5 107 786,1 116 279,8
1Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.

Kontakt