KOSTRA nøkkeltall

Stavanger - 1103 (Rogaland)

Bolig

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Stavanger Kostragruppe 12 Kostragruppe 14 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 2 765 2 756 2 755 2 758 2 827 4 541 4 849 4 700 2 240 25 361 12 902 12 929 12 811 12 788 1 220 96 397 98 092 97 142 96 435 95 151 109 006 110 994 110 171 109 495 108 360 7 775 7 780 7 616 7 661 7 511
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 21 21 21 20 20 27 28 28 35 18 21 21 21 21 34 21 21 21 21 20 21 21 21 20 20 16 16 16 16 16
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 34 34 34 33 32 47 44 49 48 43 36 36 36 36 59 52 52 53 54 54 48 48 48 49 49 43 44 45 47 47
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 926 520 629 273 873 923 1 668 3 730 3 335 1 452 957 701 674 426 2 792 1 527 1 426 1 526 1 621 1 408 1 648 1 473 1 509 1 495 1 335 1 688 1 500 1 348 1 295 1 417
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 15 556 11 993 13 352 13 965 12 163 5 960 5 680 6 689 5 113 8 152 7 827 6 890 7 666 7 974 10 291 9 138 9 216 9 560 9 579 10 064 9 673 9 865 10 293 10 413 10 721 12 382 10 887 10 579 11 312 11 580
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 36 58 0 33 42 25 23 28 14 30 36 45 33 34 16 30 29 29 27 26 34 33 32 31 31 27 31 24 28 31
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 222 184 203 242 223 73 76 99 9 1 281 601 538 643 695 1 2 638 2 449 2 661 2 606 2 583 3 477 3 323 3 473 3 574 3 607 325 325 381 403 393
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 0,9 0,9 0,9 1,1 1,3 1,4 1,6 1,5 5,2 1,1 1,0 1,1 1,0 1,0 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,0 1,2 1,1 1,2 1,3
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 19,8 18,8 17,2 15,8 17,0 16,0 12,8 11,1 29,4 17,2 21,9 20,2 19,0 17,4 8,3 18,9 16,2 14,6 13,4 14,6 20,0 17,3 15,7 14,5 15,8 17,0 15,4 14,0 12,7 13,9

Kontakt