KOSTRA nøkkeltall

Stavanger - 1103 (Rogaland)

Bolig

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Stavanger Kostragruppe 12 Kostragruppe 14 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 2 756 2 755 2 758 2 827 2 806 4 849 4 700 2 240 25 361 25 230 12 929 12 811 12 788 1 220 1 172 98 092 97 142 96 435 95 151 94 898 110 994 110 171 109 495 108 360 108 128 7 780 7 616 7 661 7 511 7 506
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 21 21 20 20 19 28 28 35 18 18 21 21 21 34 33 21 21 21 20 20 21 21 20 20 20 16 16 16 16 15
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 34 34 33 32 34 44 49 48 43 43 36 36 36 59 59 52 53 54 54 55 48 48 49 49 50 44 45 47 47 47
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 520 629 273 873 1 838 1 668 3 730 3 335 1 452 1 096 701 674 426 2 792 2 417 1 426 1 526 1 621 1 408 1 089 1 473 1 509 1 495 1 335 1 108 1 500 1 348 1 295 1 417 1 732
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 11 993 13 352 13 965 12 163 11 732 5 680 6 689 5 113 8 152 8 045 6 890 7 666 7 974 10 291 10 341 9 216 9 560 9 579 10 064 10 840 9 865 10 293 10 413 10 721 11 752 10 887 10 579 11 312 11 580 12 514
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 58 0 33 42 992 23 28 14 30 30 45 33 34 16 26 29 29 27 26 26 33 32 31 31 30 31 24 28 31 53
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 184 203 242 223 243 76 99 9 1 281 1 258 538 643 695 1 5 2 449 2 661 2 606 2 583 2 599 3 323 3 473 3 574 3 607 3 566 325 381 403 393 492
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 0,9 0,9 1,1 1,3 1,3 1,6 1,5 5,2 1,1 1,2 1,1 1,0 1,0 1,3 0,9 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,2 1,1 1,2 1,3 1,3
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 18,8 17,2 15,8 17,0 17,5 12,8 11,1 29,4 17,2 17,4 20,2 19,0 17,4 8,3 8,3 16,2 14,6 13,4 14,6 14,8 17,3 15,7 14,5 15,8 15,9 15,4 14,0 12,7 13,9 13,8

Kontakt