4394_1103
4394_1103
kostra
2019-10-18T14:05:00.000Z
no
tjenesteområde Barnevern Stavanger, faktaark Barnevern Stavanger

KOSTRA nøkkeltall

Stavanger - 1103 (Rogaland)

Barnevern

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Stavanger Kostragruppe 14 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 6 163 6 379 8 736 8 575 6 697 7 074 8 946 9 089 6 415 6 854 7 978 8 319 6 451 6 879 7 972 8 385 5 683 5 890 6 742 7 118
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 3,2 3,6 3,4 3,9 3,3 3,6 3,8 3,8 4,3 4,6 4,6 4,5 4,3 4,6 4,7 4,5 4,0 4,3 4,4 4,4
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 3,2 3,9 4,0 4,5 3,6 3,9 4,2 4,3 4,4 4,7 4,9 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 4,3 4,5 4,7 4,7
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 3,4 3,3 3,4 3,5 3,1 3,1 3,2 3,3 3,7 3,8 3,9 3,9 3,7 3,8 3,8 3,8 3,6 3,6 3,6 3,7
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 40 599 41 843 44 233 44 097 48 449 50 320 50 079 50 133 43 172 44 795 46 496 49 929 44 612 46 002 47 588 51 177 37 638 39 751 42 313 43 473
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 20 529 25 019 40 992 47 066 46 089 48 541 52 496 53 366 33 347 34 874 37 963 39 268 33 639 34 898 37 956 39 334 25 767 29 718 35 683 37 384
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 357 268 366 183 513 029 460 345 384 227 400 143 483 988 482 404 376 779 392 767 429 998 443 947 373 089 390 110 427 473 441 690 345 279 348 120 398 470 407 751
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 20,1 20,3 19,7 21,6 16,4 16,8 17,3 17,4 20,0 19,9 19,9 18,9 19,7 19,8 19,6 18,7 22,3 21,8 21,0 21,6
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 88 88 77 79 85 88 86 88 82 85 86 87 83 86 87 88 86 88 88 87

Kontakt