KOSTRA nøkkeltall

Stavanger - 1103 (Rogaland)

Barnevern

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Stavanger Kostragruppe 12 Kostragruppe 14 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 6 379 8 736 8 575 8 930 7 809 7 676 8 625 9 608 9 843 7 599 7 074 8 946 9 089 9 000 8 609 6 854 7 978 8 318 8 391 8 059 6 879 7 972 8 384 8 370 8 082 5 890 6 742 7 118 7 345 6 939
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 3,6 3,4 3,9 3,8 4,5 5,5 5,6 5,4 5,3 4,3 3,6 3,8 3,8 3,7 4,8 4,6 4,6 4,5 4,6 5,0 4,6 4,7 4,5 4,6 5,0 4,3 4,4 4,4 4,3 4,7
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 3,9 4,0 4,5 4,5 4,3 5,8 5,7 5,5 5,0 4,2 3,9 4,2 4,3 4,1 4,3 4,7 4,9 4,8 4,8 4,7 4,8 4,9 4,9 4,8 4,7 4,5 4,7 4,7 4,6 4,4
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 3,3 3,4 3,5 3,9 3,9 4,4 4,4 4,5 4,0 3,1 3,1 3,2 3,3 3,4 4,6 3,8 3,9 3,9 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,7 3,6 3,6 3,7 3,8 3,6
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 41 843 44 233 44 097 45 592 46 707 46 475 48 442 51 708 71 021 54 881 50 320 50 079 50 133 54 516 66 865 44 795 46 496 49 927 54 773 55 757 46 002 47 588 51 176 56 100 57 250 39 751 42 313 43 473 45 695 47 297
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 25 019 40 992 47 066 43 959 31 589 28 148 29 782 34 933 33 767 50 572 48 541 52 496 53 366 52 884 30 195 34 874 37 963 39 258 41 685 44 053 34 898 37 956 39 325 41 998 44 675 29 718 35 683 37 384 41 053 38 077
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 366 183 513 029 460 345 490 317 497 680 321 287 380 904 396 327 411 622 456 511 400 143 483 988 482 404 486 195 321 444 392 767 429 998 443 890 444 023 431 849 390 110 427 473 441 638 440 539 430 206 348 120 398 470 407 751 418 928 409 772
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 20,3 19,7 21,6 22,1 19,8 21,3 21,5 19,9 15,5 16,3 16,8 17,3 17,4 16,6 13,7 19,9 19,9 18,9 18,6 17,5 19,8 19,6 18,7 18,3 17,3 21,8 21,0 21,6 21,6 19,5
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 88 77 79 83 94 72 77 82 89 89 88 86 88 89 94 85 86 87 88 90 86 87 88 89 91 88 88 87 90 94

Kontakt