KOSTRA nøkkeltall

Stange - 0417 (Hedmark)

Plan, byggesak og miljø

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Stange Kostragruppe 10 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Hedmark
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 3 9 6 7 4 96 85 89 86 82 96 85 89 86 82 223 238 197 218 224 573 543 492 444 435 1 870 1 741 1 682 1 607 1 392 1 924 1 800 1 731 1 644 1 440 66 92 77 82 80
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. 25 .. 60 67 29 23 24 35 32 29 23 24 35 32 25 19 18 25 31 28 20 20 29 26 24 19 19 26 26 24 19 19 26 27 18 12 8 28 26
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 526 302 384 288 263 4 990 4 253 4 540 3 817 3 288 4 990 4 253 4 540 3 817 3 288 12 587 11 029 10 614 10 284 11 097 27 488 26 402 25 511 24 947 26 730 88 326 80 866 79 021 74 668 71 711 93 745 86 591 85 306 80 561 77 458 4 473 3 884 4 230 3 925 3 731
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 233 283 87 71 .. 2 544 3 321 1 584 2 294 .. 2 544 3 321 1 584 2 294 .. 5 633 7 330 4 466 4 949 .. 13 525 12 787 11 868 12 171 .. 43 837 39 200 33 292 29 786 .. 46 642 42 169 36 334 32 788 .. 2 408 2 705 1 096 1 173
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 11 15 14 14 .. 15 14 38 21 .. 15 14 38 21 .. 14 15 17 18 .. 17 18 23 19 .. 16 16 20 18 .. 16 16 20 18 .. 16 14 16 15
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 16 17 17 21 .. 36 34 45 40 .. 36 34 45 40 .. 35 29 35 39 .. 40 45 44 42 .. 36 32 37 37 .. 36 33 38 37 .. 32 26 36 31
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 10 13 8 14 14 18 28 20 22 21 18 28 20 22 21 20 20 19 19 20 18 17 20 19 17 18 18 18 18 17 18 17 17 18 17 14 18 16 15 15
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. .. .. 0 .. 7 62 41 15 .. 7 62 41 15 .. 80 80 95 77 .. 679 614 730 555 .. 1 594 1 787 1 992 1 193 .. 1 965 1 787 2 367 1 573 .. 26 5 13 6
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall .. .. .. .. 0 68 80 83 109 14 68 80 83 109 14 202 196 287 252 244 240 191 176 234 153 1 090 1 177 1 165 1 224 884 1 092 1 181 1 166 1 224 884 0 .. .. 0 0
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. .. 100 .. .. .. 73 97 96 97 .. 73 97 96 97 .. 96 98 97 93 .. 93 80 92 96 .. 90 92 97 95 .. 90 92 97 95 .. 99 99 98 99
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. 50 50 50 50 .. 49 49 48 50 .. 49 49 48 50 .. 49 50 49 49 .. 44 46 48 44 .. 47 47 49 46 .. 47 46 49 46 .. 50 50 49 50
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent 85 98 90 83 .. 83 93 74 76 71 83 93 74 76 71 85 86 94 85 85 95 95 97 92 94 84 86 86 81 83 84 86 86 81 83 77 95 91 82 79
Netto endring i antall boliger (antall) antall 117 137 .. .. .. 1 205 1 034 0 .. .. 1 205 1 034 0 .. .. 2 066 2 210 0 .. .. 43 475 11 353 0 .. .. 59 758 23 645 0 .. .. 62 408 23 930 0 .. .. 808 993 0 .. ..

Kontakt