KOSTRA nøkkeltall

Stange - 0417 (Hedmark)

Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Stange Kostragruppe 10 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Hedmark
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 2,9 3,1 3,6 3,8 2,9 2,9 2,9 3,0 3,1 3,5 2,9 2,9 3,0 3,1 3,5 3,4 3,4 3,4 3,5 3,9 3,9 4,0 4,0 4,0 4,1 3,8 3,9 3,9 3,9 4,1 3,8 3,9 4,0 4,0 4,2 3,5 3,6 3,6 3,8 3,7
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,4 0,6 1,4 1,2 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 1,2 0,8 0,8 0,8 0,9 1,2 0,9 0,9 0,9 0,9 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 0,9 1,1 1,0 1,2 1,1
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) (1000 kr) 1000 kr 16 682 17 051 15 912 21 437 17 850 143 028 151 067 160 907 172 974 206 065 143 028 151 067 160 907 172 974 206 065 395 017 422 424 456 444 472 513 622 710 1 704 265 1 799 721 1 956 843 2 102 911 2 367 878 4 223 843 4 399 063 4 743 091 5 018 295 5 506 838 4 865 165 5 115 506 5 500 394 5 917 151 6 479 687 174 406 181 210 207 536 221 496 231 955
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 1 430 1 546 1 954 2 179 1 707 1 520 1 593 1 756 1 905 2 173 1 520 1 593 1 756 1 905 2 173 1 895 2 002 2 100 2 222 2 669 1 887 2 027 2 122 2 260 2 406 1 998 2 097 2 224 2 354 2 549 2 036 2 148 2 297 2 428 2 627 1 834 1 964 2 113 2 348 2 362
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 3 091 102 24 55 105 637 377 443 1 559 881 637 377 443 1 559 881 767 1 685 1 172 994 910 871 833 836 925 1 194 865 954 934 1 053 1 270 918 1 046 1 166 1 239 1 574 1 069 779 1 036 523 904
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) antall 3,7 3,9 3,9 3,6 3,7 4,0 3,9 4,0 3,6 3,8 4,0 3,9 4,0 3,6 3,8 4,0 4,6 4,9 5,2 5,2 4,5 4,9 4,6 4,6 4,8 4,5 4,7 4,7 4,8 4,9 4,3 4,6 4,6 4,7 4,8 4,7 4,8 5,0 4,9 5,3
Besøk per kinoforestilling (antall)1 antall 15,9 32,0 15,6 19,6 11,7 30,2 30,3 26,5 27,1 25,3 30,2 30,3 26,5 27,1 25,3 30,3 31,8 26,9 27,1 22,4 29,6 31,7 26,7 27,9 24,1 31,4 33,1 28,2 29,0 25,5 34,3 35,8 31,1 30,7 27,2 33,4 39,3 31,0 33,8 28,2
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) prosent 7,4 7,3 7,6 9,4 11,7 15,6 15,5 15,4 15,3 15,8 15,6 15,5 15,4 15,3 15,8 19,1 19,0 18,6 19,0 19,1 11,0 10,8 10,4 10,5 10,9 14,3 14,2 13,8 13,8 13,8 13,9 13,7 13,3 13,2 13,3 15,1 14,7 15,4 16,2 15,3
Omløpshastighet for bøker (antall) antall 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,8 0,6 0,6 0,6 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 1,4 1,0 1,1 1,1 1,1 1,0 0,7 0,7 0,7 0,8 1,0 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6
Brutto driftsutgifter til folkebibliotek (1000 kr) 1000 kr 5 567 5 388 5 846 5 787 5 888 57 310 60 593 59 560 63 446 71 366 57 310 60 593 59 560 63 446 71 366 127 320 136 783 135 024 145 728 184 854 536 867 553 078 567 425 603 465 662 867 1 366 243 1 415 105 1 438 518 1 506 447 1 565 876 1 535 529 1 605 097 1 637 569 1 731 479 1 810 409 60 691 63 195 65 236 69 596 71 424
1Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. Det vises ikke besøk og forestillinger separat for norske filmer for Bygdekinoen. I disse kommunene er visningsted satt lik en kinosal.

Kontakt