KOSTRA nøkkeltall

Stange - 0417 (Hedmark)

Klima og energi

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Stange Kostragruppe 10 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Hedmark Hedmark Hedmark
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 104 113 126 141 136 105 108 114 122 112 105 108 114 122 112 105 111 114 131 133 96 99 103 119 131 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 114 127 135 156 155 114 127 135 156 155 114 127 135 156 155
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 0,56 0,65 0,64 0,69 0,67 0,66 0,67 0,67 0,69 0,65 0,66 0,67 0,67 0,69 0,65 0,73 0,73 0,72 0,78 0,76 0,62 0,63 0,62 0,68 0,66 0,67 0,68 0,67 0,73 0,71 0,63 0,65 0,65 0,70 0,67 0,75 0,79 0,81 0,87 0,84 0,75 0,79 0,81 0,87 0,84 0,75 0,79 0,81 0,87 0,84
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 96,4 97,1 96,6 95,8 95,5 96,4 96,5 96,1 96,3 96,2 96,4 96,5 96,1 96,3 96,2 97,6 97,9 97,5 97,5 97,4 93,9 94,6 94,4 94,0 96,4 95,8 95,9 95,6 95,5 96,2 95,5 95,4 95,2 95,1 95,8 95,4 94,5 93,6 93,4 95,0 95,4 94,5 93,6 93,4 95,0 95,4 94,5 93,6 93,4 95,0
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 152 145 158 149 136 132 129 140 154 137 132 129 140 154 137 146 174 163 148 140 138 148 143 142 147 147 166 155 154 148 154 168 158 155 145 177 190 183 181 167 177 190 183 181 167 177 190 183 181 167
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 96 97 97 96 96 86 86 86 85 85 86 86 86 85 85 83 84 86 84 80 81 81 81 80 81 84 85 84 83 83 82 84 83 82 84 67 66 66 64 62 67 66 66 64 62 67 66 66 64 62
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 1 0 0 0 0 10 10 8 10 10 10 10 8 10 10 11 11 11 13 16 15 15 14 15 15 11 11 12 12 13 12 12 13 13 12 28 30 30 31 34 28 30 30 31 34 28 30 30 31 34
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 3 3 3 4 4 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 3 2 3 4 3 3 2 3 4 3 4 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 97 97 97 96 96 96 96 95 97 97 96 96 95 97 97 96 96 96 96 96 93 94 94 94 96 94 95 95 95 96 94 95 95 95 96 91 91 92 91 94 91 91 92 91 94 91 91 92 91 94
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 8 8 7 12 12 4 5 7 2 4 4 5 7 2 4 4 4 3 2 3 6 7 6 5 4 7 6 5 5 4 6 5 4 4 4 8 9 7 7 5 8 9 7 7 5 8 9 7 7 5

Kontakt