KOSTRA nøkkeltall

Stange - 0417 (Hedmark)

Grunnskole

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Grunnskole

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Stange Kostragruppe 10 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Hedmark Hedmark Hedmark
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall) antall 57,4 51,6 40,7 44,2 45,6 42,8 49,3 51,8 42,7 50,1 42,8 49,3 51,8 42,7 50,1 49,4 56,5 48,5 48,3 53,0 30,0 30,6 31,4 32,6 31,2 35,1 37,5 38,2 37,3 36,3 31,7 33,3 33,7 32,5 31,5 50,4 58,4 50,9 45,9 44,4 50,4 58,4 50,9 45,9 44,4 50,4 58,4 50,9 45,9 44,4
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall) antall 202,1 138,4 128,3 123,8 142,1 138,3 137,7 132,7 134,1 146,8 138,3 137,7 132,7 134,1 146,8 152,5 151,5 147,3 152,7 148,7 127,7 128,5 131,7 135,1 136,7 131,0 132,8 135,4 137,6 139,9 129,6 130,6 133,6 136,1 138,8 140,7 133,1 137,4 147,3 148,9 140,7 133,1 137,4 147,3 148,9 140,7 133,1 137,4 147,3 148,9
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent)1 prosent 4,7 4,5 4,7 4,8 4,6 5,5 5,7 5,4 4,9 3,3 5,5 5,7 5,4 4,9 3,3 3,6 4,1 4,2 3,8 3,9 6,1 6,3 6,2 5,8 5,5 5,3 5,6 5,5 5,2 4,9 7,0 7,2 7,1 6,6 6,4 4,4 4,7 4,8 5,0 5,0 4,4 4,7 4,8 5,0 5,0 4,4 4,7 4,8 5,0 5,0
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent) prosent 6,3 6,1 6,2 5,9 5,4 8,3 8,3 8,5 8,3 7,7 8,3 8,3 8,5 8,3 7,7 8,2 8,3 8,6 8,6 8,4 7,4 7,4 7,5 7,6 7,4 7,9 7,8 7,9 7,9 7,8 7,9 7,8 7,8 7,9 7,7 7,2 7,3 7,6 7,4 7,2 7,2 7,3 7,6 7,4 7,2 7,2 7,3 7,6 7,4 7,2
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent) prosent 60,8 75,6 72,9 84,0 78,4 64,3 67,8 69,2 73,5 73,6 64,3 67,8 69,2 73,5 73,6 66,2 70,9 68,9 69,4 73,6 70,5 73,4 73,9 74,6 75,5 69,4 72,0 72,8 73,5 75,0 70,2 72,7 73,4 74,2 75,5 68,8 71,7 72,0 75,5 74,4 68,8 71,7 72,0 75,5 74,4 68,8 71,7 72,0 75,5 74,4
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent) prosent 67,0 62,7 63,6 72,6 65,7 67,9 65,3 67,1 68,0 68,7 67,9 65,3 67,1 68,0 68,7 66,8 67,2 65,5 66,9 67,5 71,0 71,4 70,1 70,5 69,1 69,9 69,4 69,2 69,6 68,7 70,5 70,3 70,1 70,3 69,3 68,8 65,6 67,7 67,8 68,0 68,8 65,6 67,7 67,8 68,0 68,8 65,6 67,7 67,8 68,0
Gruppestørrelse 2 (antall) antall 15,4 15,2 15,1 14,6 14,9 15,8 15,5 15,2 15,0 15,8 15,8 15,5 15,2 15,0 15,8 15,5 15,4 15,1 15,3 14,8 18,0 18,0 17,9 17,5 16,8 16,6 16,6 16,5 16,2 15,8 17,0 17,0 16,8 16,5 16,0 15,6 15,6 15,3 15,8 15,5 15,6 15,6 15,3 15,8 15,5 15,6 15,6 15,3 15,8 15,5
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) antall 42,2 42,3 41,2 42,1 42,5 40,1 40,7 40,8 41,0 41,4 40,1 40,7 40,8 41,0 41,4 40,1 40,8 40,8 41,0 41,3 40,9 41,3 41,5 41,9 41,9 40,7 41,2 41,3 41,7 41,7 40,8 41,2 41,4 41,7 41,9 40,0 40,4 40,7 41,4 41,3 40,0 40,4 40,7 41,4 41,3 40,0 40,4 40,7 41,4 41,3
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 24,5 24,1 22,1 21,8 22,2 25,1 24,6 23,8 23,8 24,6 25,1 24,6 23,8 23,8 24,6 24,2 23,8 23,4 23,2 23,1 24,1 23,7 23,1 23,0 22,9 24,1 23,7 23,2 23,1 23,0 23,3 23,0 22,5 22,5 22,4 22,6 22,2 21,7 21,4 21,5 22,6 22,2 21,7 21,4 21,5 22,6 22,2 21,7 21,4 21,5
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr) kr 104 970,4 107 526,7 105 920,1 110 523,0 115 154,5 107 042,2 110 820,0 114 957,3 119 932,1 117 558,5 107 042,2 110 820,0 114 957,3 119 932,1 117 558,5 110 507,9 113 171,6 116 553,2 121 676,9 129 109,1 93 953,7 96 169,1 98 767,9 103 718,8 108 027,7 102 277,9 104 736,7 107 654,6 112 567,8 117 107,4 102 409,7 104 956,1 108 033,8 113 013,9 117 877,9 105 687,6 109 174,0 113 324,1 118 467,3 124 860,6 105 687,6 109 174,0 113 324,1 118 467,3 124 860,6 105 687,6 109 174,0 113 324,1 118 467,3 124 860,6
1Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.

Kontakt