KOSTRA nøkkeltall

Stange - 0417 (Hedmark)

Eiendomsforvaltning

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Stange Kostragruppe 10 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Hedmark Hedmark Hedmark
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 8,5 9,0 8,3 8,7 8,0 7,4 7,6 7,5 7,8 8,0 7,4 7,6 7,5 7,8 8,0 7,8 7,9 7,9 8,2 8,2 8,6 8,8 8,8 8,9 8,8 8,7 8,9 8,9 9,0 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 9,0 8,5 9,0 9,0 9,1 8,9 8,5 9,0 9,0 9,1 8,9 8,5 9,0 9,0 9,1 8,9
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 609 754 567 951 671 226 247 255 297 220 226 247 255 297 220 229 207 285 283 293 231 251 280 265 324 242 258 271 278 314 246 259 279 288 326 315 403 376 424 399 315 403 376 424 399 315 403 376 424 399
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 4,34 4,58 4,28 4,21 4,42 4,72 4,81 4,80 4,82 4,95 4,72 4,81 4,80 4,82 4,95 5,77 5,74 5,84 5,76 5,71 4,76 4,93 4,90 4,83 4,45 5,08 5,12 5,17 5,12 4,91 4,89 4,94 4,95 4,94 4,76 5,31 5,31 5,29 5,17 5,19 5,31 5,31 5,29 5,17 5,19 5,31 5,31 5,29 5,17 5,19
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 88 93 76 83 71 94 96 103 105 73 94 96 103 105 73 60 71 77 79 82 82 92 100 99 106 86 94 100 99 102 93 101 109 109 112 77 74 69 75 71 77 74 69 75 71 77 74 69 75 71
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 532 502 569 607 571 483 502 522 551 555 483 502 522 551 555 470 478 482 528 561 442 464 474 521 582 482 515 517 562 600 481 525 540 581 611 511 550 569 620 631 511 550 569 620 631 511 550 569 620 631
Herav utgifter til renhold (kr) kr 183 161 201 201 190 162 163 165 178 174 162 163 165 178 174 138 146 149 157 166 142 147 154 155 169 144 152 157 161 171 143 150 156 159 168 167 179 178 181 187 167 179 178 181 187 167 179 178 181 187
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 104 113 126 141 136 105 108 114 122 112 105 108 114 122 112 105 111 114 131 133 96 99 103 119 131 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 114 127 135 156 155 114 127 135 156 155 114 127 135 156 155
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt