KOSTRA nøkkeltall

Stange - 0417 (Hedmark)

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Stange Kostragruppe 10 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Hedmark
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 8,5 9,0 8,3 8,7 8,0 7,4 7,6 7,5 7,8 8,0 7,4 7,6 7,5 7,8 8,0 7,8 7,9 7,9 8,2 8,3 8,6 8,8 8,8 8,9 8,8 8,7 8,9 8,9 9,0 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 9,0 8,5 9,0 9,0 9,1 8,9
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 609 754 567 951 671 226 247 255 297 221 226 247 255 297 221 229 207 285 283 305 231 251 280 265 287 242 258 271 278 299 246 259 279 288 313 315 403 376 424 400
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 4,34 4,58 4,28 4,21 4,42 4,72 4,81 4,80 4,82 4,95 4,72 4,81 4,80 4,82 4,95 5,77 5,74 5,84 5,76 5,71 4,76 4,93 4,90 4,83 4,41 5,08 5,12 5,17 5,12 4,94 4,89 4,94 4,95 4,94 4,78 5,31 5,31 5,29 5,17 5,48
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 88 93 76 83 71 94 96 103 105 73 94 96 103 105 73 60 71 77 79 83 82 92 100 99 108 86 94 100 99 101 93 101 109 109 112 77 74 69 75 67
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 532 502 569 607 571 483 502 522 551 555 483 502 522 551 555 470 478 482 528 569 442 464 474 521 599 482 515 517 562 602 481 525 540 581 613 511 550 569 620 597
Herav utgifter til renhold (kr) kr 183 161 201 201 190 162 163 165 178 174 162 163 165 178 174 138 146 149 157 169 142 147 154 155 174 144 152 157 161 173 143 150 156 159 170 167 179 178 181 176
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 104 113 126 141 136 105 108 114 122 112 105 108 114 122 112 105 111 114 131 134 96 99 103 119 134 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 114 127 135 156 147
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt