KOSTRA nøkkeltall

Stange - 0417 (Hedmark)

Brann og ulykkesvern

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Stange Kostragruppe 10 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Hedmark Hedmark Hedmark
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 539 549 558 580 576 938 1 026 1 096 1 149 1 152 938 1 026 1 096 1 149 1 152 1 156 1 244 1 280 1 404 1 464 999 1 063 1 090 1 173 1 180 1 042 1 119 1 153 1 242 1 262 1 002 1 069 1 106 1 180 1 203 1 180 1 249 1 308 1 308 1 147 1 180 1 249 1 308 1 308 1 147 1 180 1 249 1 308 1 308 1 147
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 409 416 424 444 437 751 856 920 925 953 751 856 920 925 953 910 952 968 1 080 1 118 791 857 882 952 952 831 897 929 993 1 012 804 861 897 950 969 833 958 1 014 986 878 833 958 1 014 986 878 833 958 1 014 986 878
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 130 133 135 136 138 186 171 176 225 199 186 171 176 225 199 246 292 311 324 345 209 207 207 221 228 211 222 224 248 250 198 207 209 230 233 347 291 293 322 268 347 291 293 322 268 347 291 293 322 268
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 399 414 410 431 425 676 718 775 824 859 676 718 775 824 859 852 919 934 1 020 1 062 708 742 746 806 824 762 807 822 889 917 740 778 794 849 879 734 777 801 889 855 734 777 801 889 855 734 777 801 889 855
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr -10 -2 -14 -12 -13 28 -13 -9 23 11 28 -13 -9 23 11 59 80 90 83 113 64 54 49 62 66 60 60 57 71 67 60 59 56 69 67 144 85 70 90 97 144 85 70 90 97 144 85 70 90 97
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 409 416 424 444 437 648 731 784 801 848 648 731 784 801 848 794 838 844 937 949 643 688 697 743 758 702 747 765 818 849 680 718 738 780 812 590 692 730 799 759 590 692 730 799 759 590 692 730 799 759
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,67 0,65 0,64 0,63 0,58 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,72 0,70 0,69 0,70 0,70 0,71 0,66 0,65 0,66 0,67 0,66 0,66 0,65 0,66 0,67 0,66 0,66 0,65 0,66 0,67 0,66
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,29 0,29 0,29 0,28 0,26 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,24 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,38 0,36 0,35 0,35 0,32 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,47 0,46 0,46 0,47 0,47 0,32 0,31 0,32 0,33 0,32 0,32 0,31 0,32 0,33 0,32 0,32 0,31 0,32 0,33 0,32
Antall bygningsbranner (antall) antall 5 7 12 9 7 122 113 112 105 116 122 113 112 105 116 231 273 291 321 335 910 993 1 083 1 187 1 160 2 382 2 567 2 711 2 939 2 664 2 656 3 009 3 079 3 318 2 967 141 129 113 155 152 141 129 113 155 152 141 129 113 155 152
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 47 19 42 8 2 573 430 360 366 385 573 430 360 366 385 1 762 1 292 1 167 1 127 1 331 5 493 4 098 3 680 3 255 2 987 15 160 11 091 9 745 9 041 8 137 15 710 11 641 11 145 9 312 8 183 696 520 415 288 220 696 520 415 288 220 696 520 415 288 220

Kontakt