KOSTRA nøkkeltall

Stange - 0417 (Hedmark)

Bolig

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Stange Kostragruppe 10 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Hedmark Hedmark Hedmark
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 565 579 569 562 560 4 157 4 220 4 190 4 184 4 360 4 157 4 220 4 190 4 184 4 360 9 864 10 032 10 449 10 472 .. 36 532 37 113 37 648 37 531 39 615 94 337 96 397 98 092 97 142 95 871 107 088 109 006 110 994 110 171 108 931 4 832 4 915 4 962 5 021 4 893 4 832 4 915 4 962 5 021 4 893 4 832 4 915 4 962 5 021 4 893
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 28 28 28 27 27 21 22 22 22 20 21 22 22 22 20 23 23 24 24 .. 19 19 19 19 18 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 55 55 56 55 57 62 64 66 68 67 62 64 66 68 67 60 61 60 62 .. 51 53 52 52 53 52 52 52 53 54 48 48 48 48 49 52 57 56 55 55 52 57 56 55 55 52 57 56 55 55
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 1 980 1 211 766 2 215 3 510 1 627 1 625 1 816 1 988 1 367 1 627 1 625 1 816 1 988 1 367 1 353 1 605 1 197 1 663 1 697 1 225 1 603 1 527 1 565 1 622 1 303 1 527 1 426 1 526 1 553 1 466 1 648 1 473 1 509 1 437 1 417 1 340 1 474 1 219 1 685 1 417 1 340 1 474 1 219 1 685 1 417 1 340 1 474 1 219 1 685
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 8 639 8 678 8 640 9 077 9 822 9 197 10 447 10 013 10 503 9 432 9 197 10 447 10 013 10 503 9 432 8 483 13 027 13 467 13 778 .. 7 642 9 385 9 857 10 191 10 311 7 831 9 138 9 216 9 560 9 535 8 369 9 673 9 865 10 293 10 382 8 645 14 854 16 718 19 248 8 796 8 645 14 854 16 718 19 248 8 796 8 645 14 854 16 718 19 248 8 796
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 8 7 6 11 11 21 17 16 21 25 21 17 16 21 25 28 21 19 15 .. 31 35 32 35 28 30 30 29 29 27 33 34 33 32 31 26 26 14 27 27 26 26 14 27 27 26 26 14 27 27
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 12 11 7 5 7 53 39 37 25 33 53 39 37 25 33 119 134 157 109 .. 1 516 1 459 1 304 1 497 1 424 2 903 2 638 2 449 2 661 2 688 3 710 3 477 3 323 3 473 3 656 92 82 66 45 42 92 82 66 45 42 92 82 66 45 42
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 2,2 2,3 1,6 1,2 1,9 1,4 1,2 1,4 1,4 1,9 1,4 1,2 1,4 1,4 1,9 1,8 1,4 1,4 1,5 1,8 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 2,0 1,9 1,9 2,1 1,8 2,0 1,9 1,9 2,1 1,8 2,0 1,9 1,9 2,1 1,8
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 22,5 22,0 17,1 14,3 12,6 18,4 17,6 14,5 12,9 15,6 18,4 17,6 14,5 12,9 15,6 18,9 18,2 15,1 13,2 12,9 21,2 20,8 17,9 16,3 14,9 19,2 18,9 16,2 14,6 13,4 20,3 20,0 17,3 15,7 14,5 23,4 21,9 17,8 15,9 14,7 23,4 21,9 17,8 15,9 14,7 23,4 21,9 17,8 15,9 14,7

Kontakt