KOSTRA nøkkeltall

Stange - 0417 (Hedmark)

Befolkningsprofil

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Befolkningsprofil

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Stange Kostragruppe 10 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Hedmark Hedmark Hedmark
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Innbyggere (antall) antall 20 119 20 317 20 646 20 916 21 064 194 034 194 930 189 805 190 232 213 206 194 034 194 930 189 805 190 232 213 206 427 467 428 873 429 843 433 115 513 572 1 921 427 1 940 444 1 977 649 2 003 078 2 147 003 4 555 595 4 591 560 4 622 151 4 647 141 4 674 089 5 213 985 5 258 317 5 295 619 5 328 212 5 367 580 195 356 196 190 196 966 197 406 197 920 195 356 196 190 196 966 197 406 197 920 195 356 196 190 196 966 197 406 197 920
Fødte per 1000 innbyggere (per 1000)1 per 1000 10,1 10,3 9,3 10,0 9,7 10,4 10,3 16,7 9,4 13,9 10,4 10,3 16,7 9,4 13,9 10,1 9,9 12,8 9,0 10,3 10,8 10,5 10,7 9,9 9,6 10,8 10,6 10,2 9,9 9,7 11,3 11,2 10,7 10,3 10,2 8,5 8,6 8,5 8,2 8,1 8,5 8,6 8,5 8,2 8,1 8,5 8,6 8,5 8,2 8,1
Døde per 1000 innbyggere (per 1000)2 per 1000 10,3 9,3 8,3 10,2 9,2 9,1 8,8 13,0 9,3 11,4 9,1 8,8 13,0 9,3 11,4 9,5 9,3 12,5 9,5 10,5 7,6 7,6 7,9 7,5 7,4 8,1 8,0 8,0 8,0 7,9 7,8 7,7 7,7 7,7 7,6 10,8 11,0 10,6 11,0 10,5 10,8 11,0 10,6 11,0 10,5 10,8 11,0 10,6 11,0 10,5
Netto innflytting (antall)3 antall 111 179 309 274 138 782 608 1 059 383 854 782 608 1 059 383 854 1 271 1 149 826 -19 -422 14 385 13 221 15 610 13 008 14 202 24 875 23 675 20 232 15 891 18 435 29 802 26 076 21 293 18 081 25 327 634 1 312 1 169 970 975 634 1 312 1 169 970 975 634 1 312 1 169 970 975
Andel skilte og separerte 16-66 år (prosent) prosent 11,9 11,5 11,2 11,1 10,9 11,1 10,7 17,3 11,0 15,4 11,1 10,7 17,3 11,0 15,4 10,3 10,2 13,8 10,1 11,6 11,6 11,7 12,1 11,4 11,2 10,9 10,8 10,7 10,7 10,6 10,8 10,7 10,6 10,5 10,4 12,3 12,2 12,0 12,0 11,9 12,3 12,2 12,0 12,0 11,9 12,3 12,2 12,0 12,0 11,9
Andel enslige innbyggere 80 år og over (prosent) prosent 65,1 62,9 63,3 61,8 62,5 63,9 61,5 98,2 62,2 90,2 63,9 61,5 98,2 62,2 90,2 65,3 64,8 85,0 63,4 71,0 62,9 62,9 63,9 61,2 60,6 63,9 63,4 62,7 62,0 61,5 64,4 63,9 63,2 62,5 62,0 65,7 65,5 64,8 64,3 64,3 65,7 65,5 64,8 64,3 64,3 65,7 65,5 64,8 64,3 64,3
Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 15-74 år (prosent) prosent 1,6 1,3 1,3 1,5 1,5 2,0 2,0 2,5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,5 1,5 2,0 1,9 1,8 1,9 1,4 1,4 2,1 2,0 1,7 1,6 1,5 2,0 2,0 1,6 1,5 1,4 2,0 2,0 1,6 1,6 1,5 1,5 1,3 1,2 1,3 1,3 1,5 1,3 1,2 1,3 1,3 1,5 1,3 1,2 1,3 1,3
Andel innvandrerbefolkning (prosent) prosent 9,9 10,4 11,1 11,7 12,1 11,5 11,6 20,4 21,0 19,3 11,5 11,6 20,4 21,0 19,3 10,1 10,6 14,8 15,1 13,0 15,9 16,6 17,8 18,5 18,0 13,9 14,5 15,0 15,4 15,9 16,3 16,8 17,3 17,7 18,2 9,7 10,2 10,8 11,2 11,7 9,7 10,2 10,8 11,2 11,7 9,7 10,2 10,8 11,2 11,7
Samlet fruktbarhetstall (antall) antall 1,60 1,61 1,59 1,52 1,52 1,70 1,72 .. .. .. 1,70 1,72 .. .. .. 1,80 1,74 .. .. .. 1,70 1,71 .. .. .. 1,80 1,73 .. .. .. 1,80 1,73 .. .. .. 1,60 1,61 .. .. .. 1,60 1,61 .. .. .. 1,60 1,61 .. .. ..
1Tall for fødde for 2019 er impurt for 2018. Oppdaterte tall for 2019 blir publisert 15.juli.
2Tall for døde for 2019 er impurt for 2018. Oppdaterte tall for 2019 blir publisert 15.juli.
3Sumtall for flytting inn og ut av kommuner vil ikke være direkte sammenlignbare med tall på fylkesnivå fordi fylkestall ikke omfatter flyttinger mellom kommuner innen fylket.

Kontakt