KOSTRA nøkkeltall

Spydeberg - 0123 (Østfold)

Plan, byggesak og miljø

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Spydeberg Kostragruppe 02 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Østfold Østfold
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 1 1 3 5 2 143 137 143 123 133 96 85 89 86 82 223 238 197 218 224 1 870 1 741 1 682 1 607 1 392 1 924 1 800 1 731 1 644 1 440 69 74 62 59 62 69 74 62 59 62
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent 100 33 50 33 50 13 10 19 29 26 29 23 24 35 32 25 19 18 25 31 24 19 19 26 26 24 19 19 26 27 49 22 24 45 32 49 22 24 45 32
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 142 186 95 92 198 7 383 6 199 6 189 5 706 5 927 4 990 4 253 4 540 3 817 3 288 12 587 11 029 10 614 10 284 11 097 88 326 80 866 79 021 74 668 71 711 93 745 86 591 85 306 80 561 77 458 4 212 4 335 4 476 4 657 4 367 4 212 4 335 4 476 4 657 4 367
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 161 64 35 25 .. 3 862 4 186 2 406 2 420 .. 2 544 3 321 1 584 2 294 .. 5 633 7 330 4 466 4 949 .. 43 837 39 200 33 292 29 786 .. 46 642 42 169 36 334 32 788 .. 2 724 2 590 1 581 1 249 .. 2 724 2 590 1 581 1 249
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 13 6 15 10 .. 15 15 16 14 .. 15 14 38 21 .. 14 15 17 18 .. 16 16 20 18 .. 16 16 20 18 .. 14 16 15 15 .. 14 16 15 15
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. .. 7 5 15 .. 31 28 34 32 .. 36 34 45 40 .. 35 29 35 39 .. 36 32 37 37 .. 36 33 38 37 .. 43 35 36 36 .. 43 35 36 36
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 4 7 .. 12 7 17 19 17 18 21 18 28 20 22 21 20 20 19 19 20 18 18 18 18 17 18 17 17 18 17 17 10 19 15 17 17 10 19 15 17
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. .. .. 0 .. 42 70 33 33 .. 7 62 41 15 .. 80 80 95 77 .. 1 594 1 787 1 992 1 193 .. 1 965 1 787 2 367 1 573 .. 7 15 156 80 .. 7 15 156 80
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall .. .. .. .. 0 138 84 91 129 122 68 80 83 109 14 202 196 287 252 244 1 090 1 177 1 165 1 224 884 1 092 1 181 1 166 1 224 884 37 10 16 26 25 37 10 16 26 25
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. .. 100 .. 100 .. 87 96 98 97 .. 73 97 96 97 .. 96 98 97 93 .. 90 92 97 95 .. 90 92 97 95 .. 70 99 94 95 .. 70 99 94 95
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. .. .. 50 .. .. 50 50 49 47 .. 49 49 48 50 .. 49 50 49 49 .. 47 47 49 46 .. 47 46 49 46 .. 31 47 50 48 .. 31 47 50 48
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent .. 100 .. 100 100 74 86 82 71 82 83 93 74 76 71 85 86 94 85 85 84 86 86 81 83 84 86 86 81 83 83 76 81 81 91 83 76 81 81 91
Netto endring i antall boliger (antall) antall 43 54 .. .. .. 690 1 130 0 .. .. 1 205 1 034 0 .. .. 2 066 2 210 0 .. .. 59 758 23 645 0 .. .. 62 408 23 930 0 .. .. 1 296 1 642 0 .. .. 1 296 1 642 0 .. ..

Kontakt