KOSTRA nøkkeltall

Spydeberg - 0123 (Østfold)

Helse- og omsorgstjenester

Publisert 16.03.2020.

Brukerdata (IPLOS): 32 kommuner har feil i fordeling av tjenestemottakere etter alder og kjønn i de foreløpige tallene for 2019 på https://www.ssb.no/statbank/list/pleie/. Tallene per tjenestetype totalt er ikke påvirket av dette.

Kommunene som er berørt av feilen: Oppegård, Bærum, Ullensaker, Oslo, Sør-Odal, Ringebu, Øyer, Gausdal, Kongsberg, Larvik, Sande i Vestfold, Nome, Sauherad, Birkenes, Kristiansand, Stavanger, Time, Bergen, Eidfjord, Os i Hordaland, Vaksdal, Osterøy, Årdal, Ålesund, Sunndal, Harstad, Berg, Porsanger, Gamvik, Berlevåg, Oppdal, Leka.

Årsverk: For årene 2015-2018 er årsverkene for noen utdanningsgrupper plassert feil, noe som blant annet påvirker andelen med helsefaglig utdanning.  

Opprettede tall blir publisert 15. juni 2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Helse- og omsorgstjenester

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Spydeberg Kostragruppe 02 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Østfold Østfold Østfold
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr 25 647 27 178 25 905 30 494 31 828 29 066 30 723 32 209 34 569 36 786 25 078 26 382 27 575 29 372 28 529 27 027 28 573 29 920 32 236 34 175 23 072 24 341 25 456 27 245 28 741 22 599 23 751 24 800 26 539 27 998 23 093 24 354 25 176 26 914 28 208 23 093 24 354 25 176 26 914 28 208 23 093 24 354 25 176 26 914 28 208
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) årsverk 218,8 222,3 211,9 217,0 216,6 369,8 369,2 376,4 387,8 394,1 328,7 331,9 321,8 331,8 306,7 349,9 355,3 367,8 368,7 377,9 289,9 292,3 300,0 306,2 313,6 278,7 280,6 288,0 293,5 300,1 287,2 294,0 302,6 312,3 315,7 287,2 294,0 302,6 312,3 315,7 287,2 294,0 302,6 312,3 315,7
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 33,9 19,0 -1,5 9,0 31,7 32,9 33,4 33,1 34,1 34,8 33,5 34,1 34,0 34,8 32,4 33,3 33,7 33,2 34,6 34,6 30,9 31,4 31,1 31,9 32,4 30,0 30,3 30,0 30,8 31,3 33,6 34,0 33,6 34,4 34,6 33,6 34,0 33,6 34,4 34,6 33,6 34,0 33,6 34,4 34,6
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent) prosent 75,3 79,4 76,2 78,1 81,3 75,3 77,1 77,2 76,4 79,0 72,7 73,8 76,0 76,0 79,3 74,9 75,9 75,9 76,2 78,9 74,3 75,5 75,7 75,5 77,7 73,8 75,1 75,3 75,2 77,5 74,3 76,4 77,2 76,4 78,7 74,3 76,4 77,2 76,4 78,7 74,3 76,4 77,2 76,4 78,7
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) årsverk 0,34 0,32 0,31 0,31 0,32 0,51 0,50 0,51 0,52 0,53 0,57 0,56 0,54 0,56 0,55 0,53 0,53 0,54 0,53 0,57 0,54 0,54 0,55 0,56 0,58 0,54 0,54 0,55 0,56 0,58 0,52 0,52 0,53 0,55 0,56 0,52 0,52 0,53 0,55 0,56 0,52 0,52 0,53 0,55 0,56
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) prosent 32,5 34,4 32,6 30,7 28,0 38,0 38,0 37,0 36,2 35,3 34,5 34,5 33,9 32,8 31,3 36,2 35,9 36,4 36,2 33,8 33,3 32,9 32,4 31,6 30,3 33,0 32,5 32,0 31,2 30,1 31,9 31,4 30,6 30,2 28,4 31,9 31,4 30,6 30,2 28,4 31,9 31,4 30,6 30,2 28,4
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) prosent 63,8 56,9 58,4 58,6 58,6 41,2 42,1 43,1 27,3 42,5 43,8 44,5 44,9 29,6 50,1 45,1 45,6 45,8 29,9 46,1 46,1 46,5 47,0 47,5 47,6 45,8 46,3 46,8 47,4 47,2 49,4 50,1 50,8 50,8 51,5 49,4 50,1 50,8 50,8 51,5 49,4 50,1 50,8 50,8 51,5
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) prosent 13,4 12,7 11,0 13,8 12,6 13,7 14,6 13,4 12,7 12,5 12,3 16,1 11,5 11,1 9,9 12,9 10,9 12,3 12,0 11,3 13,2 13,0 12,6 12,1 11,3 13,6 13,3 12,9 12,4 11,3 11,5 11,2 11,3 10,7 11,0 11,5 11,2 11,3 10,7 11,0 11,5 11,2 11,3 10,7 11,0
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)1 prosent 83,3 83,3 88,2 94,3 90,7 89,6 91,4 91,2 91,3 92,1 79,9 80,9 86,1 86,6 89,5 90,0 90,6 91,3 91,8 94,2 86,9 87,7 89,2 89,7 90,9 83,7 84,2 86,6 87,8 89,2 88,6 88,2 87,9 86,6 89,0 88,6 88,2 87,9 86,6 89,0 88,6 88,2 87,9 86,6 89,0
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) kr 2 830 3 299 3 465 3 772 4 954 3 019 3 178 3 330 3 581 3 782 3 024 3 254 3 369 3 613 4 025 3 041 3 255 3 349 3 606 3 854 3 119 3 295 3 439 3 710 3 839 3 097 3 251 3 381 3 642 3 802 3 209 3 374 3 436 3 716 3 944 3 209 3 374 3 436 3 716 3 944 3 209 3 374 3 436 3 716 3 944
Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 2,1 0,0 1,4 1,0 1,1 1,0 1,1 1,9 2,5 2,4 2,2 4,5 0,0 0,1 0,1 0,1 1,1 6,5 6,0 5,9 5,4 5,3 11,6 11,2 10,7 10,2 9,4 5,9 5,8 5,7 2,4 1,2 5,9 5,8 5,7 2,4 1,2 5,9 5,8 5,7 2,4 1,2
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) timer 0,71 0,69 0,77 0,39 0,39 0,41 0,39 0,46 0,50 0,50 0,43 0,34 0,45 0,49 0,52 0,44 0,52 0,46 0,49 0,49 0,54 0,56 0,55 0,57 0,56 0,53 0,55 0,55 0,56 0,56 0,63 0,68 0,59 0,70 0,68 0,63 0,68 0,59 0,70 0,68 0,63 0,68 0,59 0,70 0,68
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent) prosent 1,35 1,40 0,00 0,88 0,86 0,00 0,00 0,00 0,73 0,78 0,00 0,00 0,00 0,83 0,84 0,00 0,00 0,00 0,73 0,77 0,64 0,64 0,65 0,67 0,68 0,65 0,66 0,67 0,68 0,69 0,52 0,57 0,58 0,52 0,60 0,52 0,57 0,58 0,52 0,60 0,52 0,57 0,58 0,52 0,60
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 3,5 4,8 4,1 3,9 3,4 5,3 5,6 5,4 5,5 5,7 4,3 4,5 4,3 4,7 4,7 4,6 4,8 4,7 4,9 5,0 4,6 4,7 4,6 4,8 4,9 4,4 4,6 4,5 4,7 4,8 4,3 4,3 4,2 4,3 4,3 4,3 4,3 4,2 4,3 4,3 4,3 4,3 4,2 4,3 4,3
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 12,2 12,1 13,2 13,4 13,2 12,9 12,8 13,2 13,5 14,0 10,3 10,5 10,4 10,6 10,8 11,7 11,8 12,1 12,4 12,2 10,5 10,7 11,1 11,3 11,4 10,5 10,6 11,0 11,2 11,2 10,7 10,9 11,0 11,2 11,2 10,7 10,9 11,0 11,2 11,2 10,7 10,9 11,0 11,2 11,2
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 8,5 8,5 8,4 8,1 7,9 10,5 10,6 10,7 11,5 11,2 9,0 9,2 9,5 9,7 9,1 9,6 9,7 10,1 10,2 10,6 9,1 9,2 9,5 9,6 9,7 9,0 9,1 9,4 9,5 9,6 7,6 7,7 8,0 8,2 8,2 7,6 7,7 8,0 8,2 8,2 7,6 7,7 8,0 8,2 8,2
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk) årsverk 30,6 50,1 48,0 36,2 41,4 41,9 44,6 46,0 50,0 50,5 36,6 40,9 42,2 49,7 49,0 40,4 43,1 45,4 47,5 51,2 33,7 36,6 38,9 42,1 44,1 33,6 36,6 39,0 42,5 44,5 35,2 38,9 39,4 42,3 42,8 35,2 38,9 39,4 42,3 42,8 35,2 38,9 39,4 42,3 42,8
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (prosent) prosent 93,4 95,0 96,8 51,5 36,3 80,6 76,5 74,0 94,0 74,0 56,5 55,2 54,6 93,5 67,8 66,2 67,9 68,0 91,9 82,1 88,6 91,8 90,6 90,6 93,5 83,3 87,7 88,6 88,4 90,2 89,7 94,8 95,7 88,2 86,8 89,7 94,8 95,7 88,2 86,8 89,7 94,8 95,7 88,2 86,8
1Fram til og med 2016 beregnet en indikatoren som andel PLASSER i enerom. Etter det gjelder alle år bare andel enerom.

Kontakt