KOSTRA nøkkeltall

Spydeberg - 0123 (Østfold)

Brann og ulykkesvern

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Spydeberg Kostragruppe 02 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Østfold Østfold Østfold
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 1 877 1 005 1 089 1 105 1 110 1 215 1 354 1 446 1 605 1 680 938 1 026 1 096 1 149 1 152 1 156 1 244 1 280 1 404 1 464 1 042 1 119 1 153 1 242 1 262 1 002 1 069 1 106 1 180 1 203 876 919 946 1 102 1 105 876 919 946 1 102 1 105 876 919 946 1 102 1 105
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 1 638 1 141 1 397 720 1 091 979 1 104 1 179 1 247 1 307 751 856 920 925 953 910 952 968 1 080 1 118 831 897 929 993 1 012 804 861 897 950 969 679 777 838 795 890 679 777 838 795 890 679 777 838 795 890
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 239 -137 -309 385 19 236 250 266 358 373 186 171 176 225 199 246 292 311 324 345 211 222 224 248 250 198 207 209 230 233 197 141 108 306 215 197 141 108 306 215 197 141 108 306 215
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 543 536 619 691 690 863 962 1 020 1 165 1 224 676 718 775 824 859 852 919 934 1 020 1 062 762 807 822 889 917 740 778 794 849 879 660 689 706 784 791 660 689 706 784 791 660 689 706 784 791
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr 0 -427 -539 49 -258 5 15 20 68 53 28 -13 -9 23 11 59 80 90 83 113 60 60 57 71 67 60 59 56 69 67 72 -15 -41 127 28 72 -15 -41 127 28 72 -15 -41 127 28
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 544 963 1 158 642 947 858 946 1 000 1 096 1 171 648 731 784 801 848 794 838 844 937 949 702 747 765 818 849 680 718 738 780 812 588 704 747 656 763 588 704 747 656 763 588 704 747 656 763
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,66 0,69 0,68 0,73 0,73 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,72 0,70 0,69 0,70 0,70 0,71 0,78 0,67 0,62 0,82 0,64 0,78 0,67 0,62 0,82 0,64 0,78 0,67 0,62 0,82 0,64
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,26 0,25 0,25 0,25 0,25 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,24 0,25 0,24 0,20 0,25 0,20 0,25 0,24 0,20 0,25 0,20 0,25 0,24 0,20 0,25 0,20
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,40 0,44 0,43 0,48 0,48 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,47 0,46 0,46 0,47 0,47 0,53 0,43 0,42 0,57 0,44 0,53 0,43 0,42 0,57 0,44 0,53 0,43 0,42 0,57 0,44
Antall bygningsbranner (antall) antall 5 3 1 4 5 126 154 131 183 153 122 113 112 105 116 231 273 291 321 335 2 382 2 567 2 711 2 939 2 664 2 656 3 009 3 079 3 318 2 967 187 166 172 200 171 187 166 172 200 171 187 166 172 200 171
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 13 13 10 8 9 919 760 567 511 584 573 430 360 366 385 1 762 1 292 1 167 1 127 1 331 15 160 11 091 9 745 9 041 8 137 15 710 11 641 11 145 9 312 8 183 788 694 705 691 585 788 694 705 691 585 788 694 705 691 585

Kontakt