KOSTRA nøkkeltall

Spydeberg - 0123 (Østfold)

Bolig

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Spydeberg Kostragruppe 02 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Østfold Østfold Østfold
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 145 145 152 151 151 4 954 5 020 5 253 5 223 5 028 4 157 4 220 4 190 4 184 4 360 9 864 10 032 10 449 10 472 .. 94 337 96 397 98 092 97 142 95 871 107 088 109 006 110 994 110 171 108 931 5 859 6 236 6 124 5 776 5 859 5 859 6 236 6 124 5 776 5 859 5 859 6 236 6 124 5 776 5 859
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 25 25 26 25 24 25 25 27 27 25 21 22 22 22 20 23 23 24 24 .. 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 20 21 21 19 20 20 21 21 19 20 20 21 21 19 20
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 79 79 79 79 79 64 60 62 62 66 62 64 66 68 67 60 61 60 62 .. 52 52 52 53 54 48 48 48 48 49 71 69 66 62 65 71 69 66 62 65 71 69 66 62 65
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 1 107 373 5 331 1 074 993 1 306 1 484 1 559 1 157 2 132 1 627 1 625 1 816 1 988 1 367 1 353 1 605 1 197 1 663 1 697 1 303 1 527 1 426 1 526 1 553 1 466 1 648 1 473 1 509 1 437 1 030 840 985 834 711 1 030 840 985 834 711 1 030 840 985 834 711
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 25 0 92 35 919 7 653 7 424 7 539 7 367 8 856 9 197 10 447 10 013 10 503 9 432 8 483 13 027 13 467 13 778 .. 7 831 9 138 9 216 9 560 9 535 8 369 9 673 9 865 10 293 10 382 9 347 11 742 10 643 12 630 12 670 9 347 11 742 10 643 12 630 12 670 9 347 11 742 10 643 12 630 12 670
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 143 33 17 5 47 29 26 26 25 27 21 17 16 21 25 28 21 19 15 .. 30 30 29 29 27 33 34 33 32 31 33 32 41 29 30 33 32 41 29 30 33 32 41 29 30
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 1 5 5 6 0 28 30 22 25 51 53 39 37 25 33 119 134 157 109 .. 2 903 2 638 2 449 2 661 2 688 3 710 3 477 3 323 3 473 3 656 189 219 238 250 262 189 219 238 250 262 189 219 238 250 262
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall : : 0,7 : 1,0 1,8 1,3 1,3 1,4 1,6 1,4 1,2 1,4 1,4 1,9 1,8 1,4 1,4 1,5 1,8 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,7 1,8 1,7 1,7 1,8 1,7 1,8 1,7 1,7 1,8 1,7 1,8 1,7 1,7 1,8
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 20,2 19,1 16,2 13,9 11,6 15,1 14,7 11,4 9,8 11,0 18,4 17,6 14,5 12,9 15,6 18,9 18,2 15,1 13,2 12,9 19,2 18,9 16,2 14,6 13,4 20,3 20,0 17,3 15,7 14,5 26,7 25,4 21,5 19,6 18,7 26,7 25,4 21,5 19,6 18,7 26,7 25,4 21,5 19,6 18,7

Kontakt