KOSTRA nøkkeltall

Spydeberg - 0123 (Østfold)

Barnevern

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Spydeberg Kostragruppe 02 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Østfold Østfold Østfold
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 8 183 11 247 13 568 11 930 11 926 7 292 7 748 8 693 8 918 9 334 7 109 7 756 8 104 8 487 8 541 6 633 7 004 8 287 8 515 8 770 6 415 6 854 7 978 8 318 8 387 6 451 6 879 7 972 8 384 8 367 7 721 8 683 9 498 9 849 10 014 7 721 8 683 9 498 9 849 10 014 7 721 8 683 9 498 9 849 10 014
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 5,7 6,7 4,0 6,1 3,9 4,4 4,8 5,0 4,4 4,1 4,7 5,2 5,0 4,6 4,7 4,3 4,5 4,6 4,4 4,8 4,3 4,6 4,6 4,5 4,6 4,3 4,6 4,7 4,5 4,6 4,8 5,0 4,9 5,2 5,3 4,8 5,0 4,9 5,2 5,3 4,8 5,0 4,9 5,2 5,3
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 5,9 6,2 4,2 6,8 4,9 4,8 5,0 5,2 4,7 4,3 4,9 5,4 5,4 4,9 4,9 4,5 4,7 4,8 4,6 4,9 4,4 4,7 4,9 4,8 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 4,8 4,6 5,0 5,0 5,4 5,3 4,6 5,0 5,0 5,4 5,3 4,6 5,0 5,0 5,4 5,3
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 4,7 4,6 4,4 4,5 4,4 4,4 4,5 4,4 4,5 4,4 4,3 4,5 4,7 4,7 4,8 4,2 4,3 4,4 4,4 4,2 3,7 3,8 3,9 3,9 3,8 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 4,0 4,3 4,6 4,7 4,7 4,0 4,3 4,6 4,7 4,7 4,0 4,3 4,6 4,7 4,7
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 34 373 39 721 57 214 37 355 50 385 49 483 53 271 53 649 58 511 68 250 37 435 37 843 42 960 44 344 50 410 43 756 44 144 49 062 51 291 56 119 43 172 44 795 46 496 49 927 54 645 44 612 46 002 47 588 51 176 55 987 42 829 42 957 42 826 43 791 47 567 42 829 42 957 42 826 43 791 47 567 42 829 42 957 42 826 43 791 47 567
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 38 434 31 976 79 943 61 780 24 674 31 842 33 890 38 027 33 018 45 106 31 650 31 730 33 750 32 753 33 930 29 358 31 526 34 716 38 368 39 790 33 347 34 874 37 963 39 258 41 869 33 639 34 898 37 956 39 325 42 162 27 395 31 930 31 207 34 418 41 089 27 395 31 930 31 207 34 418 41 089 27 395 31 930 31 207 34 418 41 089
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 400 609 450 406 431 444 420 176 502 133 350 736 367 208 417 632 430 280 414 303 381 307 390 457 385 435 407 694 395 071 371 119 382 371 410 422 416 992 450 559 376 779 392 767 429 998 443 890 442 333 373 089 390 110 427 473 441 638 439 020 421 879 439 417 453 751 443 209 438 034 421 879 439 417 453 751 443 209 438 034 421 879 439 417 453 751 443 209 438 034
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 20,7 20,3 18,1 25,1 22,2 19,5 19,2 19,2 17,6 17,3 21,5 22,0 21,5 19,5 21,5 21,1 21,2 20,8 18,6 19,1 20,0 19,9 19,9 18,9 19,2 19,7 19,8 19,6 18,7 18,8 20,0 23,5 21,4 20,8 20,9 20,0 23,5 21,4 20,8 20,9 20,0 23,5 21,4 20,8 20,9
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 79 77 87 68 84 76 83 85 87 86 76 78 81 84 86 77 82 85 85 87 82 85 86 87 88 83 86 87 88 89 71 71 75 72 80 71 71 75 72 80 71 71 75 72 80

Kontakt