4471_0226
4471_0226
kostra
2019-10-17T03:21:00.000Z
no
tjenesteområde Regnskap Sørum, faktaark Regnskap Sørum

KOSTRA nøkkeltall

Sørum - 0226 (Akershus)

Regnskap

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sørum Kostragruppe 07 Landet uten Oslo Landet Akershus
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 0,8 3,5 1,4 1,0 3,7 4,2 2,7 1,4 2,9 4,1 3,7 2,2 3,0 4,0 3,8 2,6 4,0 5,3 4,9 2,5
Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 1,1 1,4 0,3 0,4 2,2 2,4 1,8 1,3 1,5 2,1 1,8 1,2 1,4 2,0 1,9 1,3 2,1 2,7 2,3 1,2
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 44,7 8,2 9,7 16,5 24,2 24,5 24,1 23,5 19,0 20,9 21,7 21,8 16,0 17,8 18,2 17,9 28,4 29,1 30,0 29,1
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 81,9 115,8 126,5 114,6 35,0 42,5 44,3 49,9 36,6 39,6 39,5 42,3 34,2 37,2 35,9 39,1 35,2 38,1 40,6 40,3
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 171,8 162,8 173,8 165,6 103,6 105,6 109,9 114,7 101,1 101,3 101,9 105,6 98,9 98,9 98,6 101,8 105,3 106,1 105,8 107,8
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 47 962 50 918 52 336 53 438 47 026 49 315 50 737 52 283 49 775 52 158 53 619 55 124 50 630 53 174 54 801 56 328 48 906 51 788 53 430 54 843
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 2,6 6,0 7,5 8,2 9,4 11,0 12,7 12,9 7,2 8,5 10,1 11,2 7,1 8,3 9,6 10,9 12,5 14,6 17,1 17,8
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 42,7 55,9 28,7 7,4 17,2 19,1 18,1 18,1 14,5 14,7 14,5 15,2 15,1 14,9 14,6 15,3 15,9 18,1 17,5 18,0
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent 12,2 18,4 34,0 20,5 14,0 25,1 24,9 22,3 23,9 24,7 24,5 25,8 27,4 30,7 29,3 34,3 19,1 23,4 27,4 26,2

Kontakt