4435_0226
4435_0226
kostra
2019-09-22T07:02:00.000Z
no
tjenesteområde Kommunalt avløp Sørum, faktaark Kommunalt avløp Sørum

KOSTRA nøkkeltall

Sørum - 0226 (Akershus)

Kommunalt avløp

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunalt avløp

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sørum Kostragruppe 07 Landet uten Oslo Landet Akershus
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Selvkostgrad (prosent) prosent 100 100 100 100 0 0 0 0 97 99 100 97 97 99 100 97 0 0 0 0
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) kr 5 522 6 018 7 703 7 473 4 337 4 258 4 586 4 818 3 724 3 774 3 894 4 146 3 721 3 771 3 891 4 143 3 928 3 899 4 629 4 960
Andel fornyet kommunalt spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent 0,10 0,16 0,13 0,12 .. .. .. .. 0,53 0,57 0,56 0,56 0,57 0,61 0,61 0,60 0,98 0,99 0,89 0,79
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt (prosent) prosent 100,0 50,8 96,9 100,0 .. .. .. .. 45,5 47,3 50,0 51,3 53,9 55,5 57,7 58,7 80,9 72,3 88,2 85,1

Kontakt