KOSTRA nøkkeltall

Sortland - Suortá - 1870 (Nordland)

Regnskap

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sortland Kostragruppe 11 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent -0,6 2,1 2,0 1,8 2,3 2,8 2,6 1,5 2,3 2,8 2,6 1,5 2,9 4,1 3,7 2,2 3,0 4,0 3,8 2,6 2,6 3,3 2,3 2,7 2,6 3,3 2,3 2,7
Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 1,4 2,0 2,4 1,8 1,5 1,7 1,5 1,1 1,5 1,7 1,5 1,1 1,5 2,1 1,8 1,2 1,4 2,0 1,9 1,3 1,0 2,0 1,5 1,3 1,0 2,0 1,5 1,3
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 6,1 6,7 5,9 14,6 15,4 15,6 16,4 17,2 15,4 15,6 16,4 17,2 19,0 20,9 21,7 21,8 16,0 17,8 18,2 17,9 13,8 15,8 17,8 18,7 13,8 15,8 17,8 18,7
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 55,4 57,7 56,6 48,5 45,9 49,1 50,1 51,7 45,9 49,1 50,1 51,7 36,6 39,6 39,5 42,3 34,2 37,2 35,9 39,1 36,6 39,3 41,8 41,3 36,6 39,3 41,8 41,3
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 86,6 87,8 89,9 86,1 101,2 102,1 103,2 106,2 101,2 102,1 103,2 106,2 101,1 101,3 101,9 105,6 98,9 98,9 98,6 101,8 95,9 97,1 100,6 104,0 95,9 97,1 100,6 104,0
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 52 348 53 751 55 350 55 812 51 809 53 962 55 170 56 830 51 809 53 962 55 170 56 830 49 775 52 158 53 619 55 124 50 630 53 174 54 801 56 328 53 956 56 396 57 946 59 654 53 956 56 396 57 946 59 654
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 4,4 6,0 2,5 4,4 4,4 5,5 6,4 7,4 4,4 5,5 6,4 7,4 7,2 8,5 10,1 11,2 7,1 8,3 9,6 10,9 5,1 6,2 6,8 7,9 5,1 6,2 6,8 7,9
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 7,3 10,7 7,6 7,6 13,6 15,3 13,4 13,3 13,6 15,3 13,4 13,3 14,5 14,7 14,5 15,2 15,1 14,9 14,6 15,3 13,3 14,4 13,5 14,5 13,3 14,4 13,5 14,5
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent 20,1 10,6 14,5 17,0 20,3 21,5 24,1 21,6 20,3 21,5 24,1 21,6 23,9 24,7 24,5 25,8 27,4 30,7 29,3 34,3 23,4 23,2 22,5 15,1 23,4 23,2 22,5 15,1

Kontakt