KOSTRA nøkkeltall

Sortland - Suortá - 1870 (Nordland)

Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sortland Kostragruppe 11 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland Nordland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 4,6 5,0 4,9 5,1 4,6 3,4 3,4 3,4 3,5 3,9 3,4 3,4 3,4 3,5 3,9 3,8 3,9 3,9 3,9 4,1 3,8 3,9 4,0 4,0 4,2 3,8 3,7 3,7 3,7 3,9 3,8 3,7 3,7 3,7 3,9 3,8 3,7 3,7 3,7 3,9
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,6 1,1 0,9 1,2 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 1,3 0,9 0,9 0,9 0,9 1,3 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,1 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,1
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) (1000 kr) 1000 kr 20 148 18 983 21 646 21 686 21 135 395 017 422 424 456 444 472 513 622 710 395 017 422 424 456 444 472 513 622 710 4 223 843 4 399 063 4 743 091 5 018 295 5 506 838 4 865 165 5 115 506 5 500 394 5 917 151 6 479 687 270 361 287 846 299 713 310 912 341 151 270 361 287 846 299 713 310 912 341 151 270 361 287 846 299 713 310 912 341 151
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 2 762 2 967 3 176 3 351 3 053 1 895 2 002 2 100 2 222 2 669 1 895 2 002 2 100 2 222 2 669 1 998 2 097 2 224 2 354 2 549 2 036 2 148 2 297 2 428 2 627 2 278 2 317 2 421 2 521 2 732 2 278 2 317 2 421 2 521 2 732 2 278 2 317 2 421 2 521 2 732
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 194 67 171 279 61 767 1 685 1 172 994 910 767 1 685 1 172 994 910 865 954 934 1 053 1 270 918 1 046 1 166 1 239 1 574 1 022 1 016 1 078 830 918 1 022 1 016 1 078 830 918 1 022 1 016 1 078 830 918
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) antall 3,5 3,9 5,4 5,5 5,5 4,0 4,6 4,9 5,2 5,2 4,0 4,6 4,9 5,2 5,2 4,5 4,7 4,7 4,8 4,9 4,3 4,6 4,6 4,7 4,8 4,2 4,3 5,2 6,2 5,9 4,2 4,3 5,2 6,2 5,9 4,2 4,3 5,2 6,2 5,9
Besøk per kinoforestilling (antall)1 antall 75,6 79,3 79,5 72,2 64,2 30,3 31,8 26,9 27,1 22,4 30,3 31,8 26,9 27,1 22,4 31,4 33,1 28,2 29,0 25,5 34,3 35,8 31,1 30,7 27,2 30,3 31,9 27,4 27,4 23,9 30,3 31,9 27,4 27,4 23,9 30,3 31,9 27,4 27,4 23,9
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) prosent 14,2 14,7 14,0 14,3 14,6 19,1 19,0 18,6 19,0 19,1 19,1 19,0 18,6 19,0 19,1 14,3 14,2 13,8 13,8 13,8 13,9 13,7 13,3 13,2 13,3 14,7 14,2 13,5 13,3 13,6 14,7 14,2 13,5 13,3 13,6 14,7 14,2 13,5 13,3 13,6
Omløpshastighet for bøker (antall) antall 0,8 0,5 0,5 0,4 0,5 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 1,0 0,7 0,7 0,7 0,8 1,0 0,7 0,8 0,8 0,8 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4
Brutto driftsutgifter til folkebibliotek (1000 kr) 1000 kr 2 371 2 391 2 580 2 582 2 642 127 320 136 783 135 024 145 728 184 854 127 320 136 783 135 024 145 728 184 854 1 366 243 1 415 105 1 438 518 1 506 447 1 565 876 1 535 529 1 605 097 1 637 569 1 731 479 1 810 409 67 624 75 659 75 155 80 037 81 911 67 624 75 659 75 155 80 037 81 911 67 624 75 659 75 155 80 037 81 911
1Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. Det vises ikke besøk og forestillinger separat for norske filmer for Bygdekinoen. I disse kommunene er visningsted satt lik en kinosal.

Kontakt