KOSTRA nøkkeltall

Sortland - Suortá - 1870 (Nordland)

Klima og energi

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sortland Kostragruppe 11 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 149 162 170 146 105 111 114 131 105 111 114 131 102 109 111 126 101 109 113 127 111 128 123 146 111 128 123 146
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 0,80 0,83 0,84 0,87 0,73 0,73 0,72 0,78 0,73 0,73 0,72 0,78 0,67 0,68 0,67 0,73 0,63 0,65 0,65 0,70 0,79 0,80 0,81 0,91 0,79 0,80 0,81 0,91
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 97,6 97,9 97,5 97,5 97,6 97,9 97,5 97,5 95,8 95,9 95,6 95,5 95,5 95,4 95,2 95,1 98,0 97,9 97,6 97,8 98,0 97,9 97,6 97,8
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 213 215 214 147 146 174 163 148 146 174 163 148 147 166 155 154 154 168 158 155 155 185 162 173 155 185 162 173
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 56 56 56 57 83 84 86 84 83 84 86 84 84 85 84 83 82 84 83 82 84 85 85 85 84 85 85 85
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 44 44 42 42 11 11 11 13 11 11 11 13 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13 12 13 13 13 12 13
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 0 2 1 1 0
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 4 2 2 3 4 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 1 1 1 2 1 1 1 2
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 99 100 89 92 96 96 96 96 96 96 96 96 94 95 95 95 94 95 95 95 95 95 95 96 95 95 95 96
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 0 0 4 4 4 4 3 2 4 4 3 2 7 6 5 5 6 5 4 4 4 3 3 1 4 3 3 1

Kontakt