KOSTRA nøkkeltall

Sortland - Suortá - 1870 (Nordland)

Grunnskole

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Grunnskole

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sortland Kostragruppe 11 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall) antall 71,8 129,3 86,0 129,6 49,4 56,5 48,5 48,3 49,4 56,5 48,5 48,3 35,1 37,5 38,2 37,3 31,7 33,3 33,7 32,5 48,8 57,4 51,0 50,8 48,8 57,4 51,0 50,8
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall) antall 160,0 170,7 153,5 205,4 152,5 151,5 147,3 152,7 152,5 151,5 147,3 152,7 131,0 132,8 135,4 137,6 129,6 130,6 133,6 136,1 137,2 152,3 150,5 151,3 137,2 152,3 150,5 151,3
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent)1 prosent 2,0 1,9 3,5 1,5 3,6 4,1 4,2 3,9 3,6 4,1 4,2 3,9 5,3 5,6 5,5 5,2 7,0 7,2 7,1 6,7 4,2 4,9 5,1 4,6 4,2 4,9 5,1 4,6
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent) prosent 7,5 7,9 8,7 7,6 8,2 8,3 8,6 8,6 8,2 8,3 8,6 8,6 7,9 7,8 7,9 7,9 7,9 7,8 7,8 7,8 9,9 9,6 9,6 9,9 9,9 9,6 9,6 9,9
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent) prosent 66,3 74,0 74,6 58,8 66,2 70,9 68,9 69,4 66,2 70,9 68,9 69,4 69,4 72,0 72,8 73,5 70,2 72,7 73,4 74,2 67,1 70,5 66,7 68,4 67,1 70,5 66,7 68,4
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent) prosent 69,0 72,4 62,5 56,5 66,8 67,2 65,5 66,9 66,8 67,2 65,5 66,9 69,9 69,4 69,2 69,6 70,5 70,3 70,1 70,3 68,1 65,6 65,2 63,7 68,1 65,6 65,2 63,7
Gruppestørrelse 2 (antall) antall 15,2 14,0 14,1 14,5 15,5 15,4 15,1 15,3 15,5 15,4 15,1 15,3 16,6 16,6 16,5 16,2 17,0 17,0 16,8 16,5 14,3 14,4 13,9 13,9 14,3 14,4 13,9 13,9
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) antall 40,2 40,7 41,5 42,8 40,2 40,7 40,9 41,0 40,2 40,7 40,9 41,0 40,7 41,1 41,4 41,7 40,8 41,2 41,4 41,8 40,7 40,9 41,3 41,6 40,7 40,9 41,3 41,6
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 23,1 23,4 22,2 22,2 24,2 23,8 23,4 23,2 24,2 23,8 23,4 23,2 24,1 23,7 23,2 23,1 23,3 23,0 22,5 22,5 22,6 22,2 21,7 22,1 22,6 22,2 21,7 22,1
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr) kr 107 097,9 113 474,5 118 792,5 122 833,6 110 507,9 113 171,6 116 553,2 121 655,1 110 507,9 113 171,6 116 553,2 121 655,1 102 277,9 104 736,7 107 654,6 112 561,8 102 409,7 104 956,1 108 033,8 113 008,5 115 676,4 119 081,3 123 846,3 130 613,0 115 676,4 119 081,3 123 846,3 130 613,0
1Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.

Kontakt