KOSTRA nøkkeltall

Sortland - Suortá - 1870 (Nordland)

Eiendomsforvaltning

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sortland Kostragruppe 11 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 9,0 10,3 9,2 9,4 7,8 7,9 7,9 8,2 7,8 7,9 7,9 8,2 8,7 8,9 8,9 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 8,5 8,8 8,3 8,6 8,5 8,8 8,3 8,6
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 230 232 298 307 229 207 285 283 229 207 285 283 242 258 271 278 246 259 279 288 236 485 294 208 236 485 294 208
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 5,54 5,39 5,38 6,06 5,77 5,74 5,84 5,76 5,77 5,74 5,84 5,76 5,08 5,12 5,17 5,12 4,89 4,94 4,95 4,94 6,36 5,91 6,48 6,26 6,36 5,91 6,48 6,26
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 62 175 92 118 60 71 77 79 60 71 77 79 86 94 100 99 93 101 109 109 71 101 88 92 71 101 88 92
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 620 657 693 553 470 478 482 528 470 478 482 528 482 515 517 562 481 525 540 581 418 527 488 557 418 527 488 557
Herav utgifter til renhold (kr) kr 4 212 226 185 138 146 149 157 138 146 149 157 144 152 157 161 143 150 156 159 102 135 124 132 102 135 124 132
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 149 162 170 146 105 111 114 131 105 111 114 131 102 109 111 126 101 109 113 127 111 128 123 146 111 128 123 146
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt