KOSTRA nøkkeltall

Sortland - Suortá - 1870 (Nordland)

Bolig

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sortland Kostragruppe 11 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 329 340 343 348 9 864 10 032 10 449 10 472 9 864 10 032 10 449 10 472 94 337 96 397 98 092 97 142 107 088 109 006 110 994 110 171 6 634 6 787 6 983 7 000 6 634 6 787 6 983 7 000
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 32 33 33 33 23 23 24 24 23 23 24 24 21 21 21 21 21 21 21 21 27 28 29 29 27 28 29 29
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 59 57 57 56 60 61 60 62 60 61 60 62 52 52 52 53 48 48 48 48 52 54 52 53 52 54 52 53
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 381 33 96 4 1 353 1 605 1 197 1 663 1 353 1 605 1 197 1 663 1 303 1 527 1 426 1 526 1 466 1 648 1 473 1 509 815 1 389 1 455 1 254 815 1 389 1 455 1 254
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 558 396 374 388 8 483 13 027 13 467 13 778 8 483 13 027 13 467 13 778 7 831 9 138 9 216 9 560 8 369 9 673 9 865 10 293 5 875 5 793 8 277 7 661 5 875 5 793 8 277 7 661
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 0 0 0 0 28 21 19 15 28 21 19 15 30 30 29 29 33 34 33 32 26 29 23 21 26 29 23 21
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 8 10 6 4 119 134 157 109 119 134 157 109 2 903 2 638 2 449 2 661 3 710 3 477 3 323 3 473 124 147 138 109 124 147 138 109
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 2,8 1,8 1,0 0,7 1,8 1,4 1,4 1,5 1,8 1,4 1,4 1,5 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 2,3 1,7 1,7 1,9 2,3 1,7 1,7 1,9
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 25,5 23,2 18,8 15,9 18,9 18,2 15,1 13,2 18,9 18,2 15,1 13,2 19,2 18,9 16,2 14,6 20,3 20,0 17,3 15,7 19,3 18,7 14,6 12,4 19,3 18,7 14,6 12,4

Kontakt