KOSTRA nøkkeltall

Sørreisa - 1925 (Troms Romsa)

Regnskap

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sørreisa Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Troms Romsa Troms Romsa
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 1,5 4,5 2,4 -1,0 -3,5 2,0 3,4 3,0 1,9 0,2 2,9 4,1 3,7 2,2 1,5 3,0 4,0 3,8 2,6 1,9 1,4 3,3 2,6 1,8 -2,2 1,4 3,3 2,6 1,8 -2,2
Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 0,3 2,5 2,5 1,2 -1,0 1,4 2,3 1,8 1,8 1,2 1,5 2,1 1,8 1,2 1,1 1,4 2,0 1,9 1,3 1,2 1,3 2,4 1,7 1,1 0,2 1,3 2,4 1,7 1,1 0,2
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 8,0 7,2 15,2 6,2 -2,5 14,9 17,4 19,2 19,4 17,7 19,0 20,9 21,8 21,7 20,6 16,0 17,8 18,3 17,9 17,0 6,2 10,1 9,5 14,6 9,5 6,2 10,1 9,5 14,6 9,5
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 35,8 43,2 41,1 52,6 61,3 39,4 40,5 39,5 40,1 47,0 37,2 40,1 40,1 42,2 48,0 34,8 37,7 36,5 39,1 43,8 58,3 60,6 63,0 66,1 74,4 58,3 60,6 63,0 66,1 74,4
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 94,7 90,9 97,2 104,5 106,9 93,4 93,2 92,7 95,3 105,1 101,1 101,3 101,9 105,6 111,0 98,9 98,9 98,6 101,8 106,7 110,0 112,8 116,1 124,5 129,5 110,0 112,8 116,1 124,5 129,5
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 55 687 57 258 58 896 59 975 62 145 56 285 58 873 61 096 62 753 64 774 49 775 52 158 53 619 55 124 57 316 50 630 53 174 54 801 56 328 58 501 53 224 55 696 57 268 58 823 61 263 53 224 55 696 57 268 58 823 61 263
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 1,1 5,4 5,6 5,3 2,1 5,8 8,7 9,5 10,9 10,4 7,9 10,7 11,7 12,3 12,0 7,8 10,4 11,4 12,2 11,8 2,6 5,5 6,4 7,8 5,5 2,6 5,5 6,4 7,8 5,5
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 8,3 4,1 5,8 17,7 12,3 12,3 12,0 11,2 11,5 14,9 14,5 14,7 14,5 15,2 16,2 15,1 14,9 14,6 15,3 16,7 13,3 15,1 19,1 18,3 17,3 13,3 15,1 19,1 18,3 17,3
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent 46,6 39,4 29,8 21,4 21,5 25,8 27,8 31,1 31,3 31,4 31,3 32,6 34,9 36,0 33,8 35,2 39,1 40,1 44,9 41,5 17,5 24,0 18,3 35,2 29,7 17,5 24,0 18,3 35,2 29,7

Balansedata ble publisert med mangelfullt datagrunnlag for 2019.
Variabelen Egenfinansiering av investeringene i prosent av brutto driftsinntekter ble omdefinert til publiseringen 16.3.2020. Beklageligvis oppstod en fortegnsfeil slik at tallene som ble publisert 16. mars ble feil. Feilen er 30.3.2020 rettet for alle årgangene 2015 - 2019

Kommuneregnskap - flere tabeller i statistikkbanken

Fylkeskommuneregnskap - flere tabeller i statistikkbanken

 

 

Kontakt