KOSTRA nøkkeltall

Sørreisa - 1925 (Troms Romsa)

Kommunal vannforsyning

Oppdatert 15.06.2020.

Rettelogg for Kommunal vannforsyning

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunal vannforsyning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sørreisa Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Troms Romsa Troms Romsa
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Selvkostgrad (prosent) prosent 100 100 100 100 100 0 0 0 0 92 97 97 98 98 91 97 97 98 98 91 0 0 0 0 93 0 0 0 0 93
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) kr 3 317 2 823 1 465 3 318 3 318 3 862 3 923 4 064 4 419 4 419 3 349 3 413 3 566 3 739 3 739 3 345 3 409 3 562 3 735 3 735 3 708 3 721 3 646 3 740 3 740 3 708 3 721 3 646 3 740 3 740
Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent 7,27 .. .. .. 0,00 .. .. .. .. .. 0,66 0,69 0,66 0,66 0,67 0,67 0,70 0,67 0,67 0,68 0,45 0,58 0,68 0,54 0,45 0,45 0,58 0,68 0,54 0,45
E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent) prosent 95,6 100,0 100,0 100,0 100,0 .. .. .. .. .. 98,0 99,0 98,7 98,7 99,4 98,3 99,2 98,9 98,9 99,5 99,1 98,8 97,2 96,1 98,9 99,1 98,8 97,2 96,1 98,9
Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje (prosent) prosent 14,9 17,6 17,6 17,5 .. .. .. .. .. .. 29,8 30,4 29,4 29,4 29,9 30,1 30,9 30,3 29,7 30,7 32,1 33,0 34,3 35,0 34,5 32,1 33,0 34,3 35,0 34,5

Kontakt