KOSTRA nøkkeltall

Sørreisa - 5419 (Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku)

Brann og ulykkesvern

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sørreisa Kostragruppe 01 Landet uten Oslo Landet Troms og Finnmark Romsa ja Finnmárku
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr . . . . 1 707 1 153 1 213 1 382 1 267 1 305 1 119 1 153 1 242 1 292 1 293 1 069 1 106 1 180 1 228 1 251 . . . . 1 509
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr . . . . 1 494 953 1 037 1 069 982 1 022 897 929 993 1 036 1 039 861 897 950 990 1 016 . . . . 1 219
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr . . . . 213 200 176 313 285 282 222 224 248 255 254 207 209 230 238 235 . . . . 290
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . . 1 029 892 928 1 045 971 914 807 822 889 919 897 778 794 849 880 877 . . . . 1 162
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . . -91 -14 -44 59 30 51 60 57 71 65 67 59 56 69 65 66 . . . . 99
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . . 1 121 905 972 986 940 863 747 765 818 853 830 718 738 780 815 811 . . . . 1 062
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . . 0,44 .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,72 0,68 0,69 0,70 0,70 0,71 0,68 . . . . 0,97
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . . 0,33 .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,24 0,22 . . . . 0,32
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . . 0,11 .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,47 0,45 0,46 0,46 0,47 0,47 0,46 . . . . 0,65
Antall bygningsbranner (antall) antall . . . . 2 49 44 67 40 156 2 567 2 711 2 939 2 798 2 590 3 009 3 079 3 318 3 160 2 955 . . . . 145
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall . . . . 0 150 151 126 137 334 11 091 9 745 9 041 8 137 5 968 11 641 11 145 9 312 8 183 6 117 . . . . 302

Kontakt