4397_1925
4397_1925
kostra
2019-06-17T05:53:00.000Z
no
tjenesteområde Brann og ulykkesvern Sørreisa, faktaark Brann og ulykkesvern Sørreisa

KOSTRA nøkkeltall

Sørreisa - 1925 (Troms Romsa)

Brann og ulykkesvern

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sørreisa Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Troms Romsa Troms Romsa
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 881 1 126 1 559 1 446 1 215 1 354 1 446 1 587 1 042 1 119 1 153 1 227 1 002 1 069 1 106 1 167 1 116 1 173 1 211 1 255 1 116 1 173 1 211 1 255
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 771 1 014 1 353 1 263 979 1 104 1 179 1 228 831 897 929 978 804 861 897 937 909 944 978 1 006 909 944 978 1 006
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 110 112 207 183 236 250 266 359 211 222 224 249 198 207 209 231 207 229 232 248 207 229 232 248
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 452 766 1 286 1 126 863 962 1 020 1 158 762 807 822 887 740 778 794 847 811 885 914 958 811 885 914 958
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr -155 -150 78 50 5 15 20 70 60 60 57 74 60 59 56 72 49 65 70 84 49 65 70 84
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 607 916 1 208 1 076 858 946 1 000 1 088 702 747 765 814 680 718 738 776 761 820 844 874 761 820 844 874
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,64 0,64 0,53 0,53 .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,70 0,69 0,70 0,70 0,82 0,94 1,00 0,98 0,82 0,94 1,00 0,98
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,27 0,27 0,27 0,27 .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,28 0,28 0,34 0,33 0,28 0,28 0,34 0,33
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,37 0,37 0,26 0,26 .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,46 0,46 0,47 0,54 0,66 0,66 0,65 0,54 0,66 0,66 0,65
Antall bygningsbranner (antall) antall 2 2 5 3 126 154 131 180 2 382 2 567 2 711 2 924 2 656 3 009 3 079 3 303 67 89 125 128 67 89 125 128
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 17 17 14 12 919 760 567 436 15 160 11 091 9 745 7 430 15 710 11 641 11 145 7 701 628 609 785 468 628 609 785 468

Kontakt