KOSTRA nøkkeltall

Sørreisa - 1925 (Troms Romsa)

Brann og ulykkesvern

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sørreisa Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Troms Romsa Troms Romsa Troms Romsa Troms Romsa
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 881 1 126 1 559 1 446 1 439 1 215 1 354 1 446 1 605 1 680 1 042 1 119 1 153 1 242 1 262 1 002 1 069 1 106 1 180 1 203 1 116 1 173 1 211 1 256 1 322 1 116 1 173 1 211 1 256 1 322 1 116 1 173 1 211 1 256 1 322 1 116 1 173 1 211 1 256 1 322
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 771 1 014 1 353 1 263 1 273 979 1 104 1 179 1 247 1 307 831 897 929 993 1 012 804 861 897 950 969 909 944 978 1 007 1 070 909 944 978 1 007 1 070 909 944 978 1 007 1 070 909 944 978 1 007 1 070
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 110 112 207 183 166 236 250 266 358 373 211 222 224 248 250 198 207 209 230 233 207 229 232 248 252 207 229 232 248 252 207 229 232 248 252 207 229 232 248 252
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 452 766 1 286 1 126 1 163 863 962 1 020 1 165 1 224 762 807 822 889 917 740 778 794 849 879 811 885 914 959 1 010 811 885 914 959 1 010 811 885 914 959 1 010 811 885 914 959 1 010
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr -155 -150 78 50 -10 5 15 20 68 53 60 60 57 71 67 60 59 56 69 67 49 65 70 84 87 49 65 70 84 87 49 65 70 84 87 49 65 70 84 87
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 607 916 1 208 1 076 1 173 858 946 1 000 1 096 1 171 702 747 765 818 849 680 718 738 780 812 761 820 844 875 923 761 820 844 875 923 761 820 844 875 923 761 820 844 875 923
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,64 0,64 0,53 0,53 0,43 .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,72 0,70 0,69 0,70 0,70 0,71 0,82 0,94 1,00 0,83 0,97 0,82 0,94 1,00 0,83 0,97 0,82 0,94 1,00 0,83 0,97 0,82 0,94 1,00 0,83 0,97
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,27 0,27 0,27 0,27 0,32 .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,24 0,28 0,28 0,34 0,29 0,32 0,28 0,28 0,34 0,29 0,32 0,28 0,28 0,34 0,29 0,32 0,28 0,28 0,34 0,29 0,32
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,37 0,37 0,26 0,26 0,11 .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,47 0,46 0,46 0,47 0,47 0,54 0,66 0,66 0,54 0,65 0,54 0,66 0,66 0,54 0,65 0,54 0,66 0,66 0,54 0,65 0,54 0,66 0,66 0,54 0,65
Antall bygningsbranner (antall) antall 2 2 5 3 0 126 154 131 183 153 2 382 2 567 2 711 2 939 2 664 2 656 3 009 3 079 3 318 2 967 67 89 125 131 96 67 89 125 131 96 67 89 125 131 96 67 89 125 131 96
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 17 17 14 12 12 919 760 567 511 584 15 160 11 091 9 745 9 041 8 137 15 710 11 641 11 145 9 312 8 183 628 609 785 574 559 628 609 785 574 559 628 609 785 574 559 628 609 785 574 559

Kontakt