KOSTRA nøkkeltall

Sørreisa - 1925 (Troms Romsa)

Befolkningsprofil

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Befolkningsprofil

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sørreisa Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Troms Romsa Troms Romsa
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Innbyggere (antall) antall 3 452 3 496 3 494 3 489 3 464 196 821 197 458 196 642 192 553 198 184 4 555 595 4 591 560 4 622 151 4 647 141 4 674 089 5 213 985 5 258 317 5 295 619 5 328 212 5 367 580 164 330 165 632 166 499 167 202 166 602 164 330 165 632 166 499 167 202 166 602
Fødte per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 7,5 8,9 8,9 8,9 6,9 9,4 9,3 9,1 8,8 8,4 10,8 10,6 10,2 9,9 9,7 11,3 11,2 10,7 10,3 10,2 10,8 10,5 9,8 10,0 9,5 10,8 10,5 9,8 10,0 9,5
Døde per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 8,7 9,4 10,0 5,4 7,5 10,9 10,3 10,2 10,5 10,1 8,1 8,0 8,0 8,0 7,9 7,8 7,7 7,7 7,7 7,6 7,8 7,9 7,7 7,7 8,2 7,8 7,9 7,7 7,7 8,2
Netto innflytting (antall)1 antall 7 47 1 -16 -24 709 819 -597 -586 -602 24 875 23 675 20 232 15 891 18 435 29 802 26 076 21 293 18 081 25 327 400 863 519 312 -822 400 863 519 312 -822
Andel skilte og separerte 16-66 år (prosent) prosent 10,6 10,6 10,0 9,8 9,8 9,9 9,8 9,6 9,7 9,9 10,9 10,8 10,7 10,7 10,6 10,8 10,7 10,6 10,5 10,4 9,8 9,7 9,6 9,5 9,3 9,8 9,7 9,6 9,5 9,3
Andel enslige innbyggere 80 år og over (prosent) prosent 67,1 68,3 69,7 64,9 69,0 65,9 65,6 66,1 62,8 62,6 63,9 63,4 62,7 62,0 61,5 64,4 63,9 63,2 62,5 62,0 67,3 66,7 65,8 65,5 64,7 67,3 66,7 65,8 65,5 64,7
Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 15-74 år (prosent) prosent 1,3 1,4 1,7 1,6 1,4 1,5 1,6 1,2 1,1 1,2 2,0 2,0 1,6 1,5 1,4 2,0 2,0 1,6 1,6 1,5 1,4 1,4 1,1 1,1 1,1 1,4 1,4 1,1 1,1 1,1
Andel innvandrerbefolkning (prosent) prosent 8,3 9,2 9,8 9,8 9,2 9,6 10,2 13,0 13,5 13,2 13,9 14,5 15,0 15,4 15,9 16,3 16,8 17,3 17,7 18,2 10,7 11,3 11,8 12,2 12,4 10,7 11,3 11,8 12,2 12,4
Samlet fruktbarhetstall (antall) antall 1,70 1,65 1,53 1,54 1,45 1,70 1,72 .. .. .. 1,80 1,73 .. .. .. 1,80 1,73 .. .. .. 1,70 1,65 .. .. .. 1,70 1,65 .. .. ..
1Sumtall for flytting inn og ut av kommuner vil ikke være direkte sammenlignbare med tall på fylkesnivå fordi fylkestall ikke omfatter flyttinger mellom kommuner innen fylket.

Kontakt