KOSTRA nøkkeltall

Sørreisa - 5419 (Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku)

Barnevern

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sørreisa Kostragruppe 01 Landet uten Oslo Landet Troms og Finnmark Romsa ja Finnmárku
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr . . . . 4 183 7 068 7 180 7 567 9 448 7 871 6 854 7 978 8 318 8 391 8 046 6 879 7 972 8 384 8 370 7 996 . . . . 9 110
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent . . . . 4,0 4,9 4,8 4,4 5,2 5,1 4,6 4,6 4,5 4,6 5,0 4,6 4,7 4,5 4,6 5,0 . . . . 6,1
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent . . . . 3,5 5,3 5,2 5,1 5,4 4,8 4,7 4,9 4,8 4,8 4,6 4,8 4,9 4,9 4,8 4,6 . . . . 5,9
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent . . . . 4,7 4,3 4,4 4,5 4,9 4,2 3,8 3,9 3,9 3,8 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 3,7 . . . . 4,1
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr . . . . 56 246 51 865 54 010 58 396 56 243 61 408 44 795 46 496 49 927 54 773 56 201 46 002 47 588 51 176 56 100 57 913 . . . . 63 990
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr . . . . 25 629 24 690 27 441 35 346 35 227 37 858 34 874 37 963 39 258 41 685 44 547 34 898 37 956 39 325 41 998 45 118 . . . . 40 440
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr . . . . 254 889 349 630 325 817 359 051 404 201 437 016 392 767 429 998 443 890 444 023 433 767 390 110 427 473 441 638 440 539 427 441 . . . . 358 621
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall . . . . 15,0 22,8 23,2 21,4 20,8 17,8 19,9 19,9 18,9 18,6 17,5 19,8 19,6 18,7 18,3 17,3 . . . . 16,6
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent . . . . 89 78 79 81 88 88 85 86 87 88 90 86 87 88 89 91 . . . . 82

Kontakt