4407_1812
4407_1812
kostra
2019-06-17T05:29:00.000Z
no
tjenesteområde Plan, byggesak og miljø Sømna, faktaark Plan, byggesak og miljø Sømna

KOSTRA nøkkeltall

Sømna - 1812 (Nordland)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sømna Kostragruppe 02 Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Nordland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 2 0 0 1 286 274 286 230 172 194 156 180 3 740 3 482 3 364 3 052 3 848 3 600 3 462 3 126 212 216 190 222
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. .. .. .. 41 83 54 48 40 44 45 41 45 48 43 46 45 48 43 46 34 53 39 23
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 56 56 39 53 14 766 12 398 12 378 10 782 7 968 7 550 7 018 7 134 176 652 161 732 157 340 139 010 187 490 173 182 169 910 150 796 10 024 9 424 8 390 7 086
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 48 .. 5 0 7 724 0 4 260 0 4 600 0 2 704 0 87 674 0 61 852 0 93 284 0 67 936 0 5 754 0 3 000
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 11 11 13 .. 15 15 16 .. 16 13 19 .. 16 16 20 .. 16 16 20 .. 16 22 38
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 19 23 33 .. 31 28 34 .. 36 26 38 .. 36 32 34 .. 36 33 34 .. 37 36 44
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent .. .. .. 8 .. .. .. 20 .. .. .. 18 .. .. .. 20 .. .. .. 20 .. .. .. 19
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. .. .. 0 84 140 60 0 32 74 98 0 3 188 3 570 3 868 0 3 930 3 570 4 618 0 376 122 40
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall 1 3 2 .. 276 168 181 1 070 138 193 146 240 2 175 2 333 2 598 6 148 2 179 2 341 2 600 6 148 240 338 174 500
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. 100 100 .. .. 94 96 97 .. 89 95 96 .. 95 96 96 .. 95 96 96 .. 90 93 94
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. .. 50 .. .. 50 50 50 .. 46 50 50 .. 49 49 49 .. 49 49 49 .. 49 50 50
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent .. .. .. .. 74 86 84 70 74 69 86 67 84 86 86 81 84 86 86 81 73 77 40 77
Netto endring i antall boliger (antall) antall 11 6 .. .. 1 380 2 260 0 0 1 326 1 090 0 0 119 516 47 290 0 0 124 816 47 860 0 0 2 300 2 534 0 0

Kontakt