4401_1812
4401_1812
kostra
2019-06-19T23:39:00.000Z
no
tjenesteområde Helse- og omsorgstjenester Sømna, faktaark Helse- og omsorgstjenester Sømna

KOSTRA nøkkeltall

Sømna - 1812 (Nordland)

Helse- og omsorgstjenester

Publisert 17.06.2019.

Data om tjenester og tjenestemottakere i omsorgstjenesten er foreløpig ikke tilgjengelig. Statistikken blir oppdatert så snart tall for 2018 er tilgjengelig.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Helse- og omsorgstjenester

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sømna Kostragruppe 02 Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Nordland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr 30 090 32 074 34 165 36 075 29 066 30 723 32 209 34 569 31 654 33 186 35 098 36 594 23 072 24 341 25 456 27 244 22 599 23 751 24 800 26 539 27 878 29 563 31 100 33 581
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) årsverk 516,1 420,0 468,3 422,7 381,5 381,7 391,2 394,8 396,6 394,1 406,1 395,5 299,3 302,9 312,3 311,6 287,0 290,6 299,3 298,2 379,4 380,4 398,3 391,6
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto drifts (prosent) prosent 29,7 29,9 30,3 31,4 32,9 33,4 33,1 34,1 32,6 33,2 32,9 33,1 30,9 31,4 31,1 31,9 30,0 30,3 30,0 30,8 32,1 33,1 33,1 34,9
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent) prosent 69,2 71,1 69,5 69,9 74,4 76,4 76,2 75,5 74,2 75,3 75,4 75,5 73,5 74,6 74,8 74,8 73,0 74,2 74,4 74,5 73,7 74,7 74,6 75,2
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) årsverk 0,64 0,48 0,57 .. 0,53 0,52 0,53 .. 0,56 0,55 0,55 .. 0,56 0,56 0,57 .. 0,56 0,56 0,57 .. 0,57 0,57 0,60 ..
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) prosent 32,1 30,8 31,1 .. 38,0 38,0 37,0 .. 38,7 38,6 38,5 .. 33,3 32,9 32,4 .. 33,0 32,5 32,0 .. 34,8 34,3 33,5 ..
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) prosent 47,4 50,8 49,1 .. 41,2 42,1 43,1 .. 39,0 39,1 39,7 .. 46,1 46,5 47,0 .. 45,8 46,3 46,8 .. 46,5 47,1 47,8 ..
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) prosent 16,5 15,4 17,2 .. 13,7 14,6 13,4 .. 15,5 14,8 14,4 .. 13,2 13,0 12,6 .. 13,6 13,3 12,9 .. 14,5 14,0 13,5 ..
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)1 prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 89,6 91,4 91,2 91,3 87,5 86,9 90,3 91,0 86,9 87,7 89,2 89,7 83,7 84,2 86,6 87,8 87,4 86,7 87,8 87,3
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) kr 2 590 2 811 2 596 : 3 019 3 178 3 330 : 3 261 3 431 3 557 : 3 119 3 295 3 439 : 3 096 3 251 3 381 : 3 198 3 408 3 538 :
Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 1,0 1,1 1,0 4,8 4,8 4,7 4,7 6,5 6,0 5,9 5,4 11,6 11,2 10,7 10,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) timer 0,35 0,33 0,30 .. 0,41 0,39 0,46 .. 0,49 0,50 0,47 .. 0,54 0,56 0,55 .. 0,53 0,55 0,55 .. 0,45 0,46 0,45 ..
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent) prosent 0,00 0,00 0,00 : 0,00 0,00 0,00 : 0,00 0,00 0,00 : 0,64 0,64 0,65 : 0,65 0,66 0,67 : 0,39 0,39 0,41 :
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 4,8 4,5 5,1 5,5 5,3 5,6 5,4 5,5 5,9 6,2 6,2 6,4 4,6 4,7 4,6 4,8 4,4 4,6 4,5 4,7 5,1 5,4 5,3 5,4
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 19,7 19,5 19,8 19,9 12,9 12,8 13,2 13,5 13,8 14,3 15,3 15,8 10,5 10,7 11,1 11,3 10,5 10,6 11,0 11,2 13,0 13,0 13,4 13,4
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 13,8 13,7 13,4 13,4 10,5 10,6 10,7 11,5 10,2 10,5 11,1 10,9 9,1 9,2 9,5 9,6 9,0 9,1 9,4 9,5 10,8 11,1 11,6 11,9
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk) årsverk 56,2 48,8 63,9 47,6 42,5 44,6 47,4 50,1 49,3 56,2 59,0 63,5 34,0 37,0 39,4 42,2 33,9 36,9 39,5 42,5 46,6 50,8 52,1 52,9
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (prosent) prosent 120,0 83,3 90,9 100,0 101,1 97,3 92,4 94,0 95,9 90,6 92,7 91,4 88,6 91,8 90,6 90,6 83,3 87,7 88,6 88,4 87,3 88,5 91,6 91,0
1Fram til 2016 beregnet en indikatoren som andel PLASSER i enerom. Nå gjelder alle år bare andel enerom.

Kontakt