KOSTRA nøkkeltall

Sømna - 1812 (Nordland)

Barnevern

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sømna Kostragruppe 02 Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Nordland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 3 699 5 991 10 024 10 122 8 462 7 292 7 748 8 693 8 918 9 396 7 757 8 571 9 025 9 633 11 088 6 415 6 854 7 978 8 318 8 393 6 451 6 879 7 972 8 384 8 372 7 241 7 862 8 968 9 056 9 334
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 9,1 5,2 3,6 3,5 3,9 4,4 4,8 5,0 4,4 4,1 4,5 4,9 5,4 5,3 5,5 4,3 4,6 4,6 4,5 4,6 4,3 4,6 4,7 4,5 4,6 4,6 5,4 5,4 5,1 5,4
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 10,0 5,2 5,4 4,4 3,9 4,8 5,0 5,2 4,7 4,3 4,9 5,0 5,8 5,9 6,0 4,4 4,7 4,9 4,8 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 4,8 5,0 5,5 5,6 5,4 5,6
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 4,8 4,6 3,3 3,4 3,2 4,4 4,5 4,4 4,5 4,4 4,6 4,5 4,8 5,0 5,1 3,7 3,8 3,9 3,9 3,8 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 4,2 4,3 4,5 4,5 4,4
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 31 679 38 905 57 550 74 433 72 333 49 483 53 271 53 649 58 511 68 516 52 761 53 128 54 367 59 265 58 550 43 172 44 795 46 496 49 927 54 769 44 612 46 002 47 588 51 176 56 096 56 089 55 418 53 532 60 334 68 627
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 9 381 9 100 13 909 2 182 68 333 31 842 33 890 38 027 33 018 46 862 42 501 46 682 45 994 51 179 44 022 33 347 34 874 37 963 39 258 41 690 33 639 34 898 37 956 39 325 42 003 36 108 39 515 36 273 40 572 46 924
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 33 833 262 500 426 857 445 429 237 571 350 736 367 208 417 632 430 280 415 126 370 339 415 518 406 679 449 070 413 479 376 779 392 767 429 998 443 890 444 076 373 089 390 110 427 473 441 638 440 588 313 854 328 648 349 893 366 760 342 485
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 21,2 18,3 17,4 13,0 12,3 19,5 19,2 19,2 17,6 16,4 19,2 18,5 19,4 18,9 18,2 20,0 19,9 19,9 18,9 18,6 19,7 19,8 19,6 18,7 18,3 18,2 16,9 18,2 17,1 16,1
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 89 80 94 100 71 76 83 85 87 86 76 80 77 82 83 82 85 86 87 88 83 86 87 88 89 73 75 81 76 76

Kontakt