KOSTRA nøkkeltall

Sømna - 1812 (Nordland - Nordlánnda)

Barnevern

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sømna Kostragruppe 02 Kostragruppe 03 Kostragruppe 15 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 5 991 10 024 10 122 8 462 8 560 7 748 8 693 8 918 9 396 8 395 8 571 9 025 9 633 11 088 11 432 7 069 7 929 8 889 8 219 10 225 6 854 7 978 8 318 8 391 8 059 6 879 7 972 8 384 8 370 8 082 7 862 8 968 9 056 9 288 8 986 7 862 8 968 9 056 9 288 8 986
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 5,2 3,6 3,5 3,9 5,9 4,8 5,0 4,4 4,1 4,9 4,9 5,4 5,3 5,5 6,6 4,8 4,7 4,7 4,4 7,3 4,6 4,6 4,5 4,6 5,0 4,6 4,7 4,5 4,6 5,0 5,4 5,4 5,1 5,4 6,2 5,4 5,4 5,1 5,4 6,2
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 5,2 5,4 4,4 3,9 4,3 5,0 5,2 4,7 4,3 4,8 5,0 5,8 5,9 6,0 5,7 5,3 5,4 5,2 4,8 6,9 4,7 4,9 4,8 4,8 4,7 4,8 4,9 4,9 4,8 4,7 5,5 5,6 5,4 5,6 5,6 5,5 5,6 5,4 5,6 5,6
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 4,6 3,3 3,4 3,2 2,8 4,5 4,4 4,5 4,4 4,4 4,5 4,8 5,0 5,1 4,5 3,4 3,5 3,5 3,4 5,7 3,8 3,9 3,9 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,7 4,3 4,5 4,5 4,4 4,3 4,3 4,5 4,5 4,4 4,3
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 38 905 57 550 74 433 72 333 65 852 53 271 53 649 58 511 68 516 63 290 53 128 54 367 59 265 58 550 65 143 55 191 55 813 60 619 66 507 75 243 44 795 46 496 49 927 54 773 55 757 46 002 47 588 51 176 56 100 57 250 55 418 53 532 60 334 68 703 69 852 55 418 53 532 60 334 68 703 69 852
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 9 100 13 909 2 182 68 333 65 500 33 890 38 027 33 018 46 862 31 683 46 682 45 994 51 179 44 022 47 457 35 085 37 899 39 845 44 511 28 969 34 874 37 963 39 258 41 685 44 053 34 898 37 956 39 325 41 998 44 675 39 515 36 273 40 572 46 828 48 181 39 515 36 273 40 572 46 828 48 181
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 262 500 426 857 445 429 237 571 261 500 367 208 417 632 430 280 415 126 451 401 415 518 406 679 449 070 413 479 406 123 363 589 403 033 419 862 407 211 415 316 392 767 429 998 443 890 444 023 431 849 390 110 427 473 441 638 440 539 430 206 328 648 349 893 366 760 341 645 356 688 328 648 349 893 366 760 341 645 356 688
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 18,3 17,4 13,0 12,3 11,3 19,2 19,2 17,6 16,4 17,4 18,5 19,4 18,9 18,2 16,4 18,9 17,9 17,2 16,6 13,1 19,9 19,9 18,9 18,6 17,5 19,8 19,6 18,7 18,3 17,3 16,9 18,2 17,1 16,1 15,8 16,9 18,2 17,1 16,1 15,8
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 80 94 100 71 94 83 85 87 86 83 80 77 82 83 86 94 93 93 94 81 85 86 87 88 90 86 87 88 89 91 75 81 77 76 83 75 81 77 76 83

Kontakt