KOSTRA nøkkeltall

Sola - 1124 (Rogaland)

Regnskap

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sola Kostragruppe 07 Kostragruppe 09 Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 5,9 3,8 5,3 4,1 5,0 2,7 1,4 1,4 2,0 4,1 . . . 1,8 3,8 4,0 1,9 1,6 3,7 4,6 3,7 2,2 1,5 2,5 4,2 3,8 2,6 1,9 2,7 4,3 4,9 3,3 4,3 3,7 6,5
Årets merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 0,5 -0,1 0,7 0,0 0,0 1,8 1,3 1,0 0,0 0,0 . . . 0,0 0,0 1,9 1,0 1,0 0,0 0,0 1,8 1,2 1,1 0,0 0,0 1,9 1,3 1,2 0,0 0,0 2,0 1,5 2,9 0,0 0,0
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 16,0 10,1 11,9 10,4 11,0 24,1 23,5 18,2 20,1 20,6 . . . 21,8 23,1 21,9 21,1 20,2 -4,2 -4,3 21,8 21,7 20,6 22,4 23,0 18,3 17,9 17,0 18,6 19,1 22,3 19,7 19,5 20,5 21,7
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 33,1 43,0 48,8 50,3 49,0 45,5 49,9 57,5 56,7 57,3 . . . 59,3 58,0 40,6 43,1 49,8 19,9 18,3 40,1 42,2 48,3 50,3 48,6 36,5 39,1 44,4 46,0 44,2 29,3 34,4 37,3 38,3 34,3
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 109,2 113,6 123,1 119,3 110,8 109,9 114,7 121,5 124,6 123,1 . . . 132,8 131,6 105,3 109,3 115,3 83,0 81,8 101,9 105,6 111,0 116,3 114,5 98,6 101,8 106,7 111,6 109,8 99,5 101,4 103,3 107,6 104,1
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 53 067 54 793 56 711 59 393 64 076 50 737 52 283 54 708 57 824 62 258 . . . 57 165 61 743 51 683 53 187 55 209 70 761 78 392 53 619 55 124 57 318 59 398 63 840 54 801 56 328 58 503 60 867 65 717 52 775 54 367 56 449 58 394 62 880
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 13,5 13,0 11,8 11,5 8,9 14,4 14,2 12,2 10,4 12,6 . . . 10,3 12,7 13,0 13,2 12,8 10,0 11,5 11,7 12,3 12,4 11,8 13,7 11,4 12,2 12,1 11,5 13,4 15,5 16,1 17,2 14,1 16,6
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 14,5 21,1 27,6 21,1 14,7 18,1 18,1 16,6 17,3 15,7 . . . 16,8 13,9 14,6 16,0 16,9 17,8 18,3 14,5 15,2 16,3 15,7 13,9 14,6 15,3 16,7 16,0 14,5 17,0 16,5 14,6 15,2 13,4
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent 59,9 62,4 44,1 68,4 56,0 34,1 31,9 34,4 38,7 41,1 . . . 30,9 29,7 32,4 34,6 32,4 57,4 45,1 34,9 36,0 33,8 34,9 37,8 40,1 44,9 41,5 38,4 39,1 50,7 53,2 41,1 53,5 60,7

Kontakt