KOSTRA nøkkeltall

Sola - 1124 (Rogaland)

Regnskap

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sola Kostragruppe 07 Kostragruppe 09 Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 5,1 5,9 3,8 5,3 4,1 4,2 2,7 1,4 1,4 2,0 . . . . 1,8 4,3 4,0 1,9 1,6 3,7 4,1 3,7 2,2 1,5 2,5 4,0 3,8 2,6 1,9 2,7 5,0 4,9 3,3 4,3 3,7
Årets merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 0,7 0,5 -0,1 0,7 0,0 2,4 1,8 1,3 1,0 0,0 . . . . 0,0 2,2 1,9 1,0 1,0 0,0 2,1 1,8 1,2 1,1 0,0 2,0 1,9 1,3 1,2 0,0 2,1 2,0 1,5 2,9 0,0
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 13,3 16,0 10,1 11,9 10,4 24,5 24,1 23,5 18,2 20,1 . . . . 21,8 20,9 21,9 21,1 20,2 -4,2 20,9 21,8 21,7 20,6 22,5 17,8 18,3 17,9 17,0 18,7 20,3 22,3 19,7 19,5 20,5
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 39,3 33,1 43,0 48,8 50,3 42,8 45,5 49,9 57,5 56,7 . . . . 59,3 40,2 40,6 43,1 49,8 19,9 40,1 40,1 42,2 48,3 51,2 37,7 36,5 39,1 44,4 46,8 29,0 29,3 34,4 37,3 38,3
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 110,0 109,2 113,6 123,1 119,3 105,6 109,9 114,7 121,5 124,6 . . . . 132,8 105,5 105,3 109,3 115,3 83,0 101,3 101,9 105,6 111,0 117,3 98,9 98,6 101,8 106,7 112,4 97,3 99,5 101,4 103,3 107,6
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 53 533 53 067 54 793 56 711 59 393 49 315 50 737 52 283 54 708 57 824 . . . . 57 165 50 180 51 683 53 187 55 209 70 761 52 158 53 619 55 124 57 318 59 398 53 174 54 801 56 328 58 503 60 867 51 680 52 775 54 367 56 449 58 394
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 12,1 13,5 13,0 11,8 11,5 13,4 14,4 14,2 12,2 10,4 . . . . 10,3 11,8 13,0 13,2 12,8 10,0 10,7 11,7 12,3 12,4 11,8 10,4 11,4 12,2 12,1 11,6 13,6 15,5 16,1 17,2 14,1
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 21,4 14,5 21,1 27,6 21,1 19,1 18,1 18,1 16,6 17,3 . . . . 16,8 14,6 14,6 16,0 16,9 17,8 14,7 14,5 15,2 16,3 15,7 14,9 14,6 15,3 16,7 16,0 17,0 17,0 16,5 14,6 15,2
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent 60,6 59,9 62,4 44,1 68,4 31,1 34,1 31,9 34,4 38,8 . . . . 30,9 31,2 32,4 34,6 32,4 57,4 32,6 34,9 36,0 33,8 34,9 39,1 40,1 44,9 41,5 38,5 50,2 50,7 53,2 41,1 53,5

Kontakt