KOSTRA nøkkeltall

Sola - 1124 (Rogaland)

Klima og energi

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sola Kostragruppe 07 Kostragruppe 09 Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 108 118 146 134 76 107 108 127 120 95 . . . . 94 99 103 119 134 42 109 111 126 134 96 109 113 127 132 91 116 114 114 128 91
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 0,91 0,90 1,05 0,93 0,58 0,68 0,68 0,74 0,69 0,53 . . . . 0,52 0,63 0,62 0,68 0,66 0,14 0,68 0,67 0,73 0,71 0,54 0,65 0,65 0,70 0,67 0,48 0,66 0,63 0,71 0,66 0,49
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 94,9 95,7 94,3 93,9 94,4 95,3 95,3 95,0 96,0 97,2 . . . . 97,9 94,6 94,4 94,0 96,4 89,5 95,9 95,6 95,5 96,2 96,3 95,4 95,2 95,1 95,8 96,2 93,3 93,2 92,5 92,5 92,6
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 130 189 170 147 122 152 141 151 132 150 . . . . 129 148 143 143 152 126 166 155 154 154 139 168 158 155 153 138 160 160 136 144 135
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 83 86 90 91 91 83 81 81 86 89 . . . . 84 81 81 80 81 74 85 84 83 83 84 84 83 82 82 83 86 87 86 85 85
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 3 2 2 2 3 12 12 12 7 7 . . . . 12 15 14 16 16 24 11 12 12 13 12 12 13 13 14 13 4 3 5 7 5
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 7 1 2 1 0 2 2 1 2 0 . . . . 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 6 11 5 5 6 1 1 1 1 1 . . . . 0 2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 7 7 6 6
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 2 4 5 5 3 . . . . 3 2 2 2 2 1 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 1 2 2 2 4
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 85 88 92 93 93 94 94 95 97 98 . . . . 98 94 94 94 96 94 95 95 95 96 97 95 95 94 96 96 90 91 92 92 93
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 32 24 17 14 12 7 6 5 5 3 . . . . 2 7 6 5 4 0 6 5 5 4 3 5 4 4 4 3 18 15 15 13 12

Kontakt