KOSTRA nøkkeltall

Sola - 1124 (Rogaland)

Klima og energi

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sola Kostragruppe 07 Kostragruppe 09 Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 118 146 134 76 174 108 127 120 95 137 . . . 94 137 103 119 134 42 137 111 126 134 96 143 113 127 132 91 142 114 114 128 91 150
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 0,90 1,05 0,93 0,58 1,26 0,68 0,74 0,69 0,53 0,73 . . . 0,52 0,73 0,62 0,68 0,66 0,14 0,41 0,67 0,73 0,71 0,54 0,75 0,65 0,70 0,67 0,48 0,70 0,63 0,71 0,66 0,49 0,78
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 95,7 94,3 93,9 94,4 95,1 95,3 95,0 96,0 97,2 96,8 . . . 97,9 97,6 94,4 94,0 96,4 89,5 91,6 95,6 95,5 96,2 96,3 95,9 95,2 95,1 95,8 96,2 95,8 93,2 92,5 92,5 92,6 92,9
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 189 170 147 122 135 141 151 132 154 144 . . . 129 139 143 143 152 126 141 155 154 154 139 146 158 155 153 138 146 160 136 144 135 144
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 86 90 91 91 93 81 81 86 90 86 . . . 84 83 81 80 81 74 71 84 83 83 84 82 83 82 82 83 82 87 86 85 85 85
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 2 2 2 3 2 12 12 7 6 8 . . . 12 12 14 16 16 24 26 12 12 13 12 13 13 13 14 13 14 3 5 7 5 6
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 1 2 1 0 0 2 1 2 0 1 . . . 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 11 5 5 6 5 1 1 1 1 1 . . . 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 7 6 6 6
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 4 5 5 3 4 . . . 3 3 2 2 2 1 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 4 2
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 88 92 93 93 94 94 95 97 98 96 . . . 98 98 94 94 96 94 93 95 95 96 97 96 95 94 96 96 96 91 92 92 93 93
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 24 17 14 12 11 6 5 5 3 5 . . . 2 2 6 5 4 0 0 5 5 4 3 3 4 4 4 3 3 15 15 13 12 12

Kontakt