KOSTRA nøkkeltall

Sola - 1124 (Rogaland)

Bolig

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sola Kostragruppe 07 Kostragruppe 09 Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 221 227 217 219 219 6 300 6 192 6 267 5 810 9 737 . . . . 12 129 37 113 37 648 37 531 39 706 13 209 96 397 98 092 97 142 96 435 95 151 109 006 110 994 110 171 109 495 108 360 7 775 7 780 7 616 7 661 7 511
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 9 9 8 8 8 16 16 16 15 17 . . . . 18 19 19 19 18 19 21 21 21 21 20 21 21 21 20 20 16 16 16 16 16
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 12 12 12 13 13 57 57 56 59 62 . . . . 58 53 52 52 53 17 52 52 53 54 54 48 48 48 49 49 43 44 45 47 47
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 4 375 510 1 139 1 983 1 607 1 607 1 534 1 421 2 260 1 399 . . . . 1 439 1 603 1 527 1 565 1 763 839 1 527 1 426 1 526 1 621 1 408 1 648 1 473 1 509 1 495 1 335 1 688 1 500 1 348 1 295 1 417
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 10 056 11 885 12 627 10 041 11 078 6 001 6 443 6 271 7 600 10 676 . . . . 11 807 9 385 9 857 10 191 10 522 14 786 9 138 9 216 9 560 9 579 10 064 9 673 9 865 10 293 10 413 10 721 12 382 10 887 10 579 11 312 11 580
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 62 33 61 41 56 30 30 31 32 23 . . . . 27 35 32 35 28 65 30 29 29 27 26 34 33 32 31 31 27 31 24 28 31
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 19 21 17 12 15 135 127 113 119 143 . . . . 234 1 459 1 304 1 497 1 462 1 024 2 638 2 449 2 661 2 606 2 583 3 477 3 323 3 473 3 574 3 607 325 325 381 403 393
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2 0,9 1,0 1,0 1,6 1,5 . . . . 1,6 1,4 1,4 1,4 1,5 0,8 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,0 1,2 1,1 1,2 1,3
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 10,6 9,8 9,5 9,1 10,3 14,7 12,1 10,4 12,6 12,6 . . . . 13,5 20,8 17,9 16,3 14,9 23,9 18,9 16,2 14,6 13,4 14,6 20,0 17,3 15,7 14,5 15,8 17,0 15,4 14,0 12,7 13,9

Kontakt