KOSTRA nøkkeltall

Sola - 1124 (Rogaland)

Bolig

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sola Kostragruppe 07 Kostragruppe 09 Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 227 217 219 219 227 6 192 6 267 5 810 9 737 9 836 . . . 12 129 12 005 37 648 37 531 39 706 13 209 13 230 98 092 97 142 96 435 95 151 94 898 110 994 110 171 109 495 108 360 108 128 7 780 7 616 7 661 7 511 7 506
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 9 8 8 8 8 16 16 15 17 17 . . . 18 18 19 19 18 19 19 21 21 21 20 20 21 21 20 20 20 16 16 16 16 15
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 12 12 13 13 14 57 56 59 62 62 . . . 58 60 52 52 53 17 16 52 53 54 54 55 48 48 49 49 50 44 45 47 47 47
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 510 1 139 1 983 1 607 2 568 1 534 1 421 2 260 1 399 1 266 . . . 1 439 1 346 1 527 1 565 1 763 839 1 233 1 426 1 526 1 621 1 408 1 089 1 473 1 509 1 495 1 335 1 108 1 500 1 348 1 295 1 417 1 732
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 11 885 12 627 10 041 11 078 9 441 6 443 6 271 7 600 10 676 12 119 . . . 11 807 12 820 9 857 10 191 10 522 14 786 17 409 9 216 9 560 9 579 10 064 10 840 9 865 10 293 10 413 10 721 11 752 10 887 10 579 11 312 11 580 12 514
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 33 61 41 56 49 30 31 32 23 23 . . . 27 28 32 35 28 65 64 29 29 27 26 26 33 32 31 31 30 31 24 28 31 53
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 21 17 12 15 20 127 113 119 143 126 . . . 234 241 1 304 1 497 1 462 1 024 967 2 449 2 661 2 606 2 583 2 599 3 323 3 473 3 574 3 607 3 566 325 381 403 393 492
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 1,1 1,1 1,1 1,2 1,3 1,0 1,0 1,6 1,5 1,5 . . . 1,6 1,5 1,4 1,4 1,5 0,8 0,8 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,2 1,1 1,2 1,3 1,3
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 9,8 9,5 9,1 10,3 9,8 12,1 10,4 12,6 12,6 12,6 . . . 13,5 13,5 17,9 16,3 14,9 23,9 23,2 16,2 14,6 13,4 14,6 14,8 17,3 15,7 14,5 15,8 15,9 15,4 14,0 12,7 13,9 13,8

Kontakt