KOSTRA nøkkeltall

Sola - 1124 (Rogaland)

Befolkningsprofil

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Befolkningsprofil

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sola Kostragruppe 07 Kostragruppe 09 Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Innbyggere (antall) antall 25 982 26 265 26 582 27 153 27 457 397 024 390 275 397 411 396 325 564 765 . . . . 665 929 1 940 444 1 977 649 2 003 078 2 147 003 697 010 4 591 560 4 622 151 4 647 141 4 674 089 4 694 359 5 258 317 5 295 619 5 328 212 5 367 580 5 391 369 472 023 473 525 475 654 479 891 482 645
Fødte per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 13,8 13,1 11,9 11,9 12,1 10,7 10,3 10,0 9,9 9,4 . . . . 9,3 10,5 10,2 9,9 9,6 13,2 10,6 10,2 9,9 9,7 9,3 11,2 10,7 10,3 10,2 9,8 12,9 12,5 11,6 11,2 10,9
Døde per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 5,1 4,3 5,9 4,6 5,5 7,2 7,0 7,1 6,7 7,4 . . . . 7,4 7,6 7,5 7,5 7,4 5,5 8,0 8,0 8,0 7,9 7,8 7,7 7,7 7,7 7,6 7,5 6,4 6,3 6,4 6,3 6,5
Netto innflytting (antall)1 antall -335 22 154 374 117 4 063 4 031 2 779 2 561 2 483 . . . . 1 571 13 221 13 915 13 008 14 202 -1 808 23 675 20 232 15 891 18 435 13 135 26 076 21 293 18 081 25 327 11 327 -1 220 -1 431 -377 1 864 581
Andel skilte og separerte 16-66 år (prosent) prosent 8,5 8,8 9,0 8,7 9,1 11,1 11,5 11,3 11,1 10,2 . . . . 12,9 11,7 11,5 11,4 11,2 9,3 10,8 10,7 10,7 10,6 10,5 10,7 10,6 10,5 10,4 10,4 9,7 9,8 9,8 9,8 9,9
Andel enslige innbyggere 80 år og over (prosent) prosent 54,5 54,1 53,4 54,8 57,4 59,8 61,3 59,8 59,1 59,3 . . . . 59,6 62,9 61,1 61,2 60,6 66,4 63,4 62,7 62,0 61,5 60,7 63,9 63,2 62,5 62,0 61,2 61,0 60,3 60,2 59,5 59,0
Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 15-74 år (prosent) prosent 4,3 2,9 2,0 1,6 3,3 1,7 1,4 1,3 1,4 2,2 . . . . 2,4 2,0 1,7 1,6 1,5 4,2 2,0 1,6 1,5 1,4 2,4 2,0 1,6 1,6 1,5 2,7 3,3 2,3 1,7 1,5 2,6
Andel innvandrerbefolkning (prosent) prosent 19,1 19,4 19,4 20,4 20,9 13,7 14,8 15,4 15,5 13,9 . . . . 14,2 16,6 17,1 17,6 18,0 33,7 14,5 15,0 15,4 15,9 16,2 16,8 17,3 17,7 18,2 18,5 17,3 17,5 17,8 18,3 18,6
Samlet fruktbarhetstall (antall) antall 1,87 1,82 1,72 1,67 1,64 .. .. .. .. .. . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
1Sumtall for flytting inn og ut av kommuner vil ikke være direkte sammenlignbare med tall på fylkesnivå fordi fylkestall ikke omfatter flyttinger mellom kommuner innen fylket.

Kontakt