KOSTRA nøkkeltall

Sola - 1124 (Rogaland)

Barnevern

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sola Kostragruppe 07 Kostragruppe 09 Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 4 326 4 413 5 108 4 824 5 062 6 286 6 871 7 514 7 042 7 928 . . . . 7 698 6 353 7 565 7 879 7 920 8 253 6 854 7 978 8 318 8 391 8 059 6 879 7 972 8 384 8 370 8 082 5 890 6 742 7 118 7 345 6 939
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 3,2 3,8 3,8 4,1 4,4 5,0 4,9 4,8 4,4 5,1 . . . . 5,1 4,5 4,6 4,5 4,7 4,9 4,6 4,6 4,5 4,6 5,0 4,6 4,7 4,5 4,6 5,0 4,3 4,4 4,4 4,3 4,7
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 3,5 3,9 4,2 4,5 4,4 5,1 5,2 5,1 4,7 4,6 . . . . 4,8 4,5 4,7 4,8 4,8 4,7 4,7 4,9 4,8 4,8 4,7 4,8 4,9 4,9 4,8 4,7 4,5 4,7 4,7 4,6 4,4
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 2,1 2,0 2,4 2,4 2,4 4,0 4,0 3,9 3,7 4,1 . . . . 3,6 3,5 3,6 3,5 3,6 3,3 3,8 3,9 3,9 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,7 3,6 3,6 3,7 3,8 3,6
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 45 659 44 855 41 566 39 351 38 792 39 524 41 690 47 001 48 649 48 341 . . . . 51 269 43 177 44 682 48 283 52 582 69 004 44 795 46 496 49 927 54 773 55 757 46 002 47 588 51 176 56 100 57 250 39 751 42 313 43 473 45 695 47 297
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 48 034 60 456 44 328 48 733 54 914 29 624 31 830 32 704 31 648 39 121 . . . . 44 220 35 010 39 698 40 287 43 069 49 635 34 874 37 963 39 258 41 685 44 053 34 898 37 956 39 325 41 998 44 675 29 718 35 683 37 384 41 053 38 077
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 350 536 339 100 394 365 392 421 417 895 390 348 398 760 423 993 421 015 404 936 . . . . 425 272 409 933 447 266 464 908 450 754 415 129 392 767 429 998 443 890 444 023 431 849 390 110 427 473 441 638 440 539 430 206 348 120 398 470 407 751 418 928 409 772
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 16,7 17,3 19,4 21,0 20,2 21,7 21,5 21,0 20,3 19,3 . . . . 19,7 20,0 19,8 18,9 19,1 16,1 19,9 19,9 18,9 18,6 17,5 19,8 19,6 18,7 18,3 17,3 21,8 21,0 21,6 21,6 19,5
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 93 90 94 94 92 88 90 89 90 92 . . . . 88 87 87 88 88 94 85 86 87 88 90 86 87 88 89 91 88 88 87 90 94

Kontakt