KOSTRA nøkkeltall

Sola - 1124 (Rogaland)

Barnevern

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sola Kostragruppe 07 Kostragruppe 09 Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 4 413 5 108 4 824 5 062 5 369 6 871 7 514 7 042 7 928 8 199 . . . 7 698 8 176 7 565 7 879 7 920 8 253 8 838 7 978 8 318 8 391 8 059 8 378 7 972 8 384 8 370 8 082 8 433 6 742 7 118 7 345 6 939 7 216
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 3,8 3,8 4,1 4,0 3,3 4,9 4,8 4,4 4,6 4,3 . . . 4,6 4,5 4,6 4,5 4,7 4,3 4,1 4,6 4,5 4,6 4,5 4,3 4,7 4,5 4,6 4,5 4,3 4,4 4,4 4,3 4,1 4,0
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 3,9 4,2 4,5 4,4 3,6 5,2 5,1 4,7 4,6 4,2 . . . 4,8 4,4 4,7 4,8 4,8 4,7 4,4 4,9 4,8 4,8 4,7 4,4 4,9 4,9 4,8 4,7 4,4 4,7 4,7 4,6 4,4 4,1
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 2,0 2,4 2,4 2,4 .. 4,0 3,8 3,7 4,1 .. . . . 3,6 .. 3,6 3,5 3,6 3,3 .. 3,9 3,9 3,8 3,7 .. 3,8 3,8 3,8 3,7 .. 3,6 3,7 3,7 3,6 ..
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 44 855 41 566 39 351 38 792 50 111 41 690 47 001 48 649 48 341 56 109 . . . 51 269 60 924 44 682 48 283 52 582 69 004 83 933 46 496 49 927 54 773 55 624 63 322 47 588 51 176 56 100 57 131 65 632 42 313 43 473 45 695 47 297 54 874
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 60 456 44 328 48 733 54 914 61 333 31 899 32 800 31 712 39 254 48 597 . . . 44 352 50 349 39 822 40 409 43 214 49 758 61 955 38 055 39 375 41 826 44 295 47 364 38 052 39 442 42 142 44 904 48 941 35 815 37 538 41 281 38 353 42 564
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 339 100 394 365 392 421 417 895 433 344 402 228 427 245 422 068 408 957 418 928 . . . 428 598 428 827 449 822 468 285 454 606 422 479 407 525 432 705 447 044 447 964 436 680 430 792 430 457 445 112 444 837 435 293 428 490 400 448 410 753 425 637 414 966 417 640
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 17,3 19,4 21,0 20,2 17,6 21,5 21,0 20,3 19,3 18,2 . . . 19,7 17,8 19,8 18,9 19,1 16,1 14,0 19,9 18,9 18,6 17,5 16,4 19,6 18,7 18,3 17,3 16,1 21,0 21,6 21,6 19,5 18,3
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 90 94 94 92 94 90 89 90 92 93 . . . 88 92 87 88 88 94 96 86 87 88 90 91 87 88 89 91 92 88 87 90 94 95
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-24 år (kr) kr 4 082 4 700 4 460 4 688 4 977 6 368 6 972 6 553 7 331 7 596 . . . 7 081 7 535 6 953 7 238 7 272 7 323 7 858 7 313 7 622 7 681 7 379 7 678 7 284 7 656 7 633 7 372 7 700 6 215 6 557 6 770 6 396 6 652
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-24 år (prosent) prosent .. .. .. .. 1,9 .. .. .. .. 3,6 . . . .. 3,3 .. .. .. .. 2,8 .. .. .. .. 3,3 .. .. .. .. 3,2 .. .. .. .. 3,2

Kontakt